Rundskriv 4 / 2017

Gjennomgang av elektrisk anlegg i garasjene
I forbindelse med el gjennomgangen av garasjene for en del år siden - ble det funnet en rekke feil og mangler. Dette skal vi nå ta suksessivt - garasjeanlegg for garasjeanlegg. Vi har allerede hatt gjennomgang i garasjeanlegg 1.

Samtlige må sørge for tilgang til egen garasje enten ved å være tilstede den/de dagene det gjelder - eller ved å sørge for tilgang til garasjen. En eventuell skade, brann og/eller annet, som en følge av elfeil i egen garasje, kan gi avkortning og vedkommende kan forfølges av forsikringsselskapene.

Vår "huselektriker" Roger Dalby mobil: 906 12 429 vil være tilstede og gi oversikt over feil og gi tilbud på utbedringer.

 • Garasjeanlegg 2

Befaring                     20.juni kl. 17.00
Utbedringer               21 juni

 • Garasjeanlegg 3
  Befaring                     22.august kl. 17.00
  Utbedringer              23 august
 • Garasjeanlegg 4
  Befaring                     5. september kl. 17.00
  Utbedringer              6.september

Utbedring av feil i egen garasje er hver enkelt garasjeeiers ansvar - generell feil på fellesanlegg besørges av borettslaget.

Bytteordning og komprimatorbil 18.-20. juni
Det vil også denne gangen være mulig med med gjenbruk/bytteordning. De som har noe de ønsker å kaste, men som kan komme til nytte for andre, setter dette ut noen dager i forveien, slik at det kan hentes før komprimatorbilen kommer.

"Byttedager" 18.-19. juni - Komprimatorbil 20. juni
Komprimatorbilen starter kl. 18 fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell» for komprimatorbilen. Den som vil kaste avfall må selv være tilstede.

NB: IKKE SPESIALAVFALL som f.eks. Bildekk, Batterier, Oljeprodukter, Maling, o.l.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, juni 2017

Snuplass øverst i  Larsbråtveien kl. 18:00
Haugerudveien (garasjeanlegg 1) kl. 18:45
Krysset Haugerudveien/ Stjernemyrveien (garasjeanlegg 2) kl. 18:30
Snuplass Lille Larsbråtvei kl. 18:15