Rundskriv 5 / 2017

Internett gjennom ny fiberkabel fra 1. oktober
Alle skal nå ha fått brev fra Homenet hvor dere bes om å registrere dere, og hvor dere har mulighet til å bestille tilleggshastigheter. Den kollektive avtalen vi har inngått med hastighet på 100/100 megabit pr. sekund (opp-/nedlasting) ligger i bunn for internettilbudet og er mer enn tilstrekkelig for de aller fleste.

Den samlede kostnaden for den kollektive avtalen 100/100 blir fordelt på de som har internettilgang og blir belastet over husleien.  Den helt eksakte prisen blir fastlagt senere, men antas å bli rundt 250 kr. pr. måned.

Kostnaden for internett vil bli spesifisert på husleiefakturaen fra OBOS slik at de som får dekket sine internettkostnader via arbeidsgiver kan dokumentere sine utgifter via denne.

Noen har i dag flere kontakter fra CD. Dette er ikke nødvendig for den nye fiberkabelen da det (foreløpig) kun er internett som leveres via denne (og ikke TV-signaler). Fiberkabelen vil stort sett følge den gamle coax-kabelen og fiber-kontakten inne i huset vil komme på samme plass som coax-kontakten. Skulle dere har flere kontakter i dag så snakk med montøren om hvor dere vil ha den nye fiberkontakten.

NB: Når det gjelder hastighet på internett er utstyret inne i huset like viktig som selve fiberkabelen. En trådløs router må også kunne levere riktig hastighet. Dette utstyret er hver beboer ansvarlig for selv.

Oppstart er satt til 1. oktober.
Opprinnelig var oppstart satt til 1. august. Fordi montør må inn i alle enheter kan dette bli vanskelig grunnet sommerferien.

Alle har i dag individuelle avtaler med Canal Digital om levering av internettsignaler. Disse vil bli kollektivt sagt opp fra styrets side med virkning fra 1. oktober, så dere slipper å foreta dere noe i denne forbindelse.

Kabel-TV fra Canal Digital – analog TV slukkes
Vi har valgt å forlenge TV-avtalen med Canal Digital (CD). Det er flere grunner til det: Kanalutvalg, pris og at mange har i dag utstyr som de med CD ikke trenger å skifte ut. For noen av oss vil det bli en endring i og med at CD "slukker" alle analoge kanaler fra 1. oktober. Dette medfører at de av oss som ser på analog TV ikke lenger kan se TV på denne måten (de som ser analogt er de som har stukket kabelen direkte fra TV apparatet og inn i veggen).

Avtalen som er inngått med CD inkluderer en digital boks (T-We) som alle beboere får, også de som har en fra før (f.eks. til en TV nr. 2). Denne er CDs eiendom og kan IKKE tas med dersom dere flytter. Prisen på den kollektive avtalen er det samme som borettslaget har hos CD i dag.

Seniortur
Den tradisjonelle seniorturen til Sverige for 55 + blir 25. september.
Rundskriv med påmeldingsskjema sendes ut over sommeren!

Med vennlig hilsen og ønske om en riktig god sommer!

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, juni 2017