Rundskriv 6 / 2017

Husleie
Av formelle årsaker må vi varsle om endringer som foretas på husleiefakturaen.

Vi vil fra 1. oktober gjøre en intern rokering på fakturaen slik at "grunnhusleien" reduseres med kr. 229 og i tillegg legger vi inn en ny linje "Internett" på kr. 229. Effekten er at det skal betales inn samme beløp som før.

Årsaken er at de beboerne som får sine internett-kostnader dekket av arbeidsgiver vil kunne dokumentere dette via husleiefakturaen.

Endelig internettkostnaden fastsettes senere og belastes de det gjelder. Ordinær felleskostnad justeres samtidig tilbake.

Takrehabiliteringen
Nortekk ligger godt an i forhold til planen når det gjelder ferdigstillelse.

Vi gjør oppmerksom på at INGEN må klatre opp på takene. Dette er ifølge HMS-reglementet til Nortekk at de som skal ferdes på takene skal ha reglementert verneutstyr.

Internett-fiber
Homenet er nå i gang med å installere fiberen inne i boenhetene. Husk å være hjemme til avtalt tid. Vi har valgt å utsette oppsigelsen av de eksisterende abonnementene hos Canal Digital til november for å sikre at ingen mister internett i en overgangsfase. Oppstarten på ny fiber er 1. oktober.

Gjennomgang av elektrisk anlegg i garasjene
Vi minner om Garasjefelt 4 (i svingen ovenfor vaktmesterbrakka):

Befaring ​​5. september kl. 17.00 
Utbedringer​​ 6.september

Se for øvrig rundskriv 4/2017

Automatiske strømmålere
Styret har mottatt spørsmål om hvilke vedtak som er gjort i fm. at Hafslund installerer nye strømmålere med automatisk avlesning av forbruk. Til det er å si at styret ikke har behandlet (eller vedtatt) noe som helst i denne forbindelsen. Dette er en sak mellom Hafslund og den enkelte beboer.

Anonyme tips
Styret får (en sjelden gang) anonyme tips vedr. plassering av søppel på utsiden av søppelkonteinerne. Vi vil ikke kunne behandle slike anonyme henvendelser, men får vi inn slike navngitte tips vil vi behandle dette diskret.

Utbygginger
Vi gjør oppmerksom på at alle eksterne utbygninger er søknadspliktige. Dette gjelder også takvinduer. Det siste har også konsekvens for garantier og vedlikehold i fm. takrehabiliteringen.

Dørselgere
Vi får melding om at det er dørselgere som sier de har tillatelse fra styret. I det siste tilfellet var det alarm. Dette er IKKE tilfelle. 

Alle henvendelser fra styret vil evt. bli informert om via rundskriv.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, august 2017