Endret: 31 jan 2019     Opprettet: 4 feb 2018

Vaktmestertjenester

Oppsal Vaktmestersentral er den som utfører vaktmestertjenester hos oss. 

Telefonnummer til OVS er 22 76 28 80 (mellom kl. 09:00 og 15:00)
E-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

OVS har en vakttjeneste utenom arbeidstid. I akutte tilfeller kan dere ringe til OVS (samme telefonnummer) og dere vil bli satt over til den vaktmesteren som er på vakt.

Vedlegg:
Borettslagets avtale for standard vaktmestertjenester
Tilleggsavtale som bl.a. omfatter snekkertjenester