Velkommen til Sankthansfjellet borettslag

Vi ønsker deg velkommen til vårt borettslag og håper at du finner masse nyttig informasjon på våre hjemmesider. 

Vårt velkomstskriv finner du på denne linken: Velkommen til Sankthansfjellet borettslag