Oppsal vaktmestersentral

Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Oppsal Vaktmestersentral (OVS).

OVS står også til tjeneste med enklere reparasjonsarbeider til selvkostpris for beboerne, f.eks. reparasjon av kraner, tette avløp, sluk og klosetter (ved ledig kapasitet).

Av praktiske årsaker har man avtale med ISS Vaktmesterkompaniet om brøyting/ strøing av "hovedveier" mv. i borettslaget.

OVS har kontoradresse Løypeveien 2, 0685 Oslo. Vedlikeholdsoppdrag og forsikrings-skader, jf. under, skal meldes til sentralen. Sentralen har telefon 22 76 28 80

E-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Telefontider er hverdager fra kl. 09:00 til 15:00. Mellom 15:00 - 9:00 blir de som ringer satt over til vakttelefon.

Alle oppdrag skal bestilles via kontoret. Oppdrag skal ikke gis direkte til sentralens ansatte. 

Utenom åpningstid kan sentralen ringes for nødvendig NØDHJELP alle dager, hele døgnet. Dette gjelder kun vannlekkasje, strømbrudd eller forsikringsskader mv., hvor assistanse er absolutt påkrevet og ikke kan vente til neste virkedag.

Styret har vurdert samarbeidet med OVS  og hvilke firmaer som var mest kostnadseffektivte når det gjalt å løse de vedlikeholdsoppgaver som ikke sentralen håndterer. Vi kom frem til at OVS var rimligst  pga at vi er medeier i selskapet..

OVS eies av borettslaget i sameie med 11 andre borettslag.