Endret: 24 apr 2020     Opprettet: 8 nov 2018

Rodekontakter

Borettslaget er delt inn i 10 roder som hver har sin rodekontakt. Ved avvikling av fellesdugnader skal rodekontakten koordinere dugnaden innenfor roden. 

Her finner du oversikt over rodekontaktene og kan laste ned instruksen for funksjonen. Rodene skal også arrangere dugnader ved behov i sin rode.  

Rodekontaktene sin kontaktperson i styret er Lise M. Styrk Hansen, Haugerudveien 57, telefon 480 92 551

Område Rodekontakt Adresse Telefon
Rode 1 Haugerudveien 1-41 Erik Berntzen Haugerudveien 23 915 42 048
Rode 2 Haugerudveien 43-63 Lise M. Hansen Haugerudveien 57 480 92 551
Rode 3 Larsbråtveien 1-15 Tefvik Karagülle Larsbråtveien 9 917 23 172
Rode 4 Larsbråtveien 2-28 Rune Bjørn Ekberg Larsbråtveien 16 974 09 008
Rode 5 Larsbråtveien 17-53 Are Hovland Nielsen Larsbråtveien 45 928 70 295
Rode 6 Larsbråtveien 55-101 Niels Ivar Nielsen Larsbråtveien 89 920 69 988
Rode 7 Larsbråtveien 103-137 Kjetil Nygaard Larsbråtveien 117 913 07 578
Rode 8 Larsbråtveien 139-171 Iwan Thomson Larsbråtveien 167 400 46 659
Rode 9 Larsbråtveien 173-334 Kari Degrum Larsbråtveien 189 994 03 730
Rode 10 Larsbråtveien 225-263 Inga Sofie Sårheim Larsbråtveien 249 915 26 632