Styret

I Sankthansfjellet borettslag består styret av fem medlemmer: 1 leder og 4 styremedlemmer. Styret, som står for den daglige drift av borettslaget, velges av generalforsamlingen.

Styrets leder velges hvert år men Styremedlemmer velges for en periode på to år, men av hensyn til kontinuiteten er kun to styremedlemmer på valg hvert år.

Generalforsamlingen velger også 2 varamedlemmer til styret. Varamedlemmer kan bli innkalt til å tre inn i styret ved forfall/fratredelse. Valgkomiteen som også velges av generalforsamlingen har en særskilt viktig oppgave med å innstille personer til styreverv og varaverv.

I konstituerende styremøte som avholdes umiddelbart etter generalforsamlingen velger styret selv i sin midte hvem som i perioden skal inneha vervet som nestleder og sekretær.  

Styret for 2019 / 2020

Leder 2020 - 2021
Kathrine Jensen
Tlf: 907 43 720
Larsbråtveien 

Ansvarsområde: Styreleder, fukt og forandring, rullerende vedlikehold, avløpsrør/tilfluktsrom/ krypkjellere

Styremedlem 2019-2021
Erland Vestby 
Tlf: 975 30 323 
Larsbråtveien 203

Ansvarsområde: Elbil-lading, Parkering, forsikring og bank

Styremedlem 2018-2020
Knut Arild Flatner 
Tlf: 917 47 583
Larsbråtveien 179

Ansvarsområde: Trefelling, hjemmeside, kabeltv/internett

Styremedlem 2019-2021
Lise Styrk Hansen 
Tlf: 480 92 551
Haugerudveien 57

Ansvarsområde: Sekretær. Dugnad, rodekontakter, lekeplasser

Styremedlem 2019-2020
Maren K. Lystad 
Tlf: 997 77 610 
Larsbråtveien 38

Ansvarsområde: Utenomhusplanen, kjøkkenhagegruppa

1. varamedlem 2019-2020
Kari Degrum 
Tlf: 994 04 730 
Larsbråtveien 189

Møter på alle styremøter 

2. varamedlem 2019-2020 
Thea Elisabeth Halgard 
Tlf: 452 58 746
Larsbråtveien 207
 

Kontakt styremedlemmene direkte dersom forespørselen gjelder vedkommendes ansvarsområde. Sender du e-post må styrets e-postadresse kopieres inn.
Styrets e-postadresse er sankthansfjellet@gmail.com.
Styrets postkasse er i Larsbråtveien 223.