Valgkomiteen

Valgkomité

I Sankthansfjellet Borettslag er alle styrets medlemmer først og fremst beboere. Styret gjør en jobb på vegne av fellesskapet, om å forvalte våre felles eiendeler. Dette betyr at alle andelseiere før eller siden bør bidra i denne felles dugnaden. Det er i tillegg en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med både naboer og selve bygningsmassen.

For perioden 2018 / 2019 består valgkomitéen av Eva Erikson (Larsbråtveien 139) og Øyvind Veberg (Larsbråtveien 101). Dessverre mangler vi en før komiteen er fulltallig.

Dersom du ønsker eller har forslag til hvem som bør velges til styremedlemmer/ varamedlemmer, så kontakt et av valgkomitéens medlemmer.

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komité, som skal sikre at riktige personer velges til å styre borettslaget. Det er viktig å påbegynne arbeidet med å kartlegge av avtroppende styremedlemmer og rekrutteringsbehov tidlig, slik at valgkomiteens innstilling er klar i god tid før det kalles inn til generalforsamling.