Elbilundersøkelse 2018

ELBIL: Spørreundersøkelse om behov og ønsker

 

1)      Navn:………………………………………………………………………………………………………….

 

2)      Adresse +Hvilket garasjeanlegg benytter dere:……………………………………………………………………………………………………..

 

3)      Kontaktinfo tlf/mail:…………………………………………………………………………………..

 

4)      Hvor mange biler disponerer husstanden per 2018?

Skriv inn antall av hvilke(n) type bil(er) er dette?

Ja, diesel/bensin             Plugin hybrid/elbil          Ingen

 

5)      Benytter du garasjen din per i dag?

Ja                           Nei                        Fremleie

 

6)      Vurderer du å anskaffe deg elbil?

Nei                        Ja, i 2018 / 2019 / 2020 / 2021 (stryk de som ikke passer)

 

7)      Ønsker du at borettslaget legger til rette for elbillading, selv om det kan medføre økning i fellesutgiftene (husleieøkning)?
 

Ja                           Nei

 

8)      Ønsker du at borettslaget etablerer felles ladepunkter utendørs, som vil være et rimeligere alternativ enn lading fra garasjer?

Ja                           Nei

 

9)      Ønsker du at det tilrettelegges for elbillading i garasjer, selv om det medfører økning i fellesutgifter/husleie? Maks kostnad:…………………………………………..
 

Ja                           Nei                        Annet/kommentar:……………………………………

 

10)   Ønsker du tilrettelegging av elbillading og er villig til å være med i et spleiselag for å få til elbillading i (deler av) garasjene?
 

Ja                           Nei                        Maks kostnad:…………………………………………….

 

11)   Er du interessert i at vi tilrettelegger for lading i bare ett av garasjeanleggene for å holde kostnader nede og at folk eventuelt må bytte garasjeplass?


Ja                          Nei                        Annet/kommentar:……………………………………

12)   Noen ladealternativer vil medføre økning i fellesutgiftene. Det er ikke store økonomiske forskjeller for å tilrettelegge for noen (gjelder garasjene) – fremfor å tilrettelegge for alle. Ser du for deg at borettslaget betaler for den generelle oppgraderingen av el.anlegget og at de som ønsker å benytte garasjen til lading betaler en tilkoblingsavgift for den enkeltes ladepunkt?


Ja                          Nei                        Annet/kommentar:……………………………………

 

13)   Andre kommentarer/tips/innspill ifm elbil & garasjer?

Vi ber om tilbakemelding senest for skolestart i august 2018. Dersom det er noe som er uklart – kan dere kontakte Erland på mail: erland@kapital.no og/eller mobil: 97 53 03 23. Sitter du ellers på kunnskap om temaet, og ønsker å bidra? Ta kontakt med Erland!

Svarene leveres innen 1.august til deres rodekontakt (se nettside for info), eller i styrets postkasse, ved Larsbråtveien 223.

TAKK FOR HJELPEN! J