Rundskriv 3 / 2018

Vårdugnad 8. mai

Bli med å klargjøre vårt flotte borettslag for våren og sommeren! Oppsal Vaktmestersentral og styret kommer - kommer du?

Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert. Søppelsekker er delt ut til rodekontaktene. 

Vi møtes på lekeplassene kl. 18, hvor oppgaver som gjenstår blir tildelt av rodekontaktene. For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats også før dette tidspunket(mye arbeid utføres erfaringsvis i dagene før og før kl. 18).

Prioriterte oppgaver:

·        Vi ønsker å forebygge problemer og kostnader ved å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer, bak garasjer og som tar utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år.

·        De som ikke når lekeplassene til avtalt tid, kan bevege seg mot koller og lier hvor busker og grener fraktes til kontainer eller egnet sted for traktor som tar dette videre.

·        På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På alle lekeplasser vil sanden bli skiftet ut. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.

·        Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Ta vekk løv og grus i kantene!

På dugnadsdatoen utfører vi ikke arbeid ved eget inngangsparti mv.

Komprimatorbil 7. mai

Komprimatorbilen starter mandag 7. mai kl. 18. fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell» for komprimatorbilen.

Den som vil kaste avfall må selv være tilstede.

NB: IKKE SPESIALAVFALL som f.eks. Bildekk, Batterier, Oljeprodukter, Maling, o.l.

I år har vi samarbeid med Tomteselskapet øverst i Larsbråtveien, slik at også de kan benytte seg av ordningen.

Vi minner om byttedager initiert av velferdskomiteen 6. mai ved lekeplassen midt i borettslaget. Kan leveres fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 18.

Rodekontakter

Oppdatert liste over rodekontakter vil bli lagt ut på hjemmesiden under kontakter. Ta kontakt om du ønsker papirkopi.

Utenomhusplan - styringsdokument for utvikling av uteområdene

Som tidligere informert har Lala nå laget et forslag til utvikling av borettslaget vårt. Forslaget er lagt ut på hjemmesidene våre. Styret mottar gjerne synspunkter på forslaget innen 27. mai. Forslaget blir også diskutert på beboermøte etter ordinær generalforsamling 22. mai. Se forslag om utvikling av gressplenen nederst mot Kiwi, ved flaggplassen og øverst i borettslaget.

Ny hjemmeside

Ny hjemmesideløsning er under arbeid med et bedre brukergrensesnitt enn dagens. Vår nåværende web-redaktør ønsker avløsning og vi søker derfor ny redaktør. Ta kontakt med styret om betingelser dersom du er interessert.

Strømbrudd – refusjon av internettkostnad

Grunnet strømbrudd i april hvor nettet var nede over lenger tid, har Homenet tatt initiativ til å halvere en månedsfaktura. Internettkostnaden på juni-husleien halveres derfor. Det var en transformator tilhørende Hafslund som var årsaken, og ikke Homenet. Det tok imidlertid for lang tid å finne feilen, noe som det er laget bedre rutiner på nå.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, mai 2018