Rundskriv 10 / 2009

1) "3 dagers regelen" på gjesteparkeringen
2) Parkeringsselskap - vedtak på generalforsamling
3) Låser til garasjer
4) Oppsigelse av Scandic Markiser - meld restarbeider til styret
5) Tilbud til beboere - verandadører og vinduer
6) Egenandel for forsikringsskader - forebygging av skader
7) Malingsarbeider hus og boder - fellesanlegg.
8) Garasjer
10) Søppelkultur..

1)      "3 dagers regelen" på gjesteparkeringen
På gjesteparkeringen er det i henhold til skilting tillatt å parkere inntil 3 dager i strekk med gjesteparkeringskort (kun gjester) eller oblat. Regelen forstås slik:

Parkering kan skje inntil 3 døgn i sammenheng. Deretter må bilen fjernes fra borettslagets parkeringsplasser i minimum 1 døgn.

Det holder at kjøretøy står parkert i 10 minutter innenfor døgnet - skal ny "inntil 3 døgn periode" begynne må kjøretøyet være borte fra plassen minst 24 timer.

Dette er slik parkeringsselskapet Smart Security praktiserer regelverket i dag.

 NB: Styret vil vurdere innstramminger i adgangen for beboere til å parkere egne biler med oblat på gjesteparkeringen. På flere parkerings-anlegg er det nesten ikke ledige gjesteplasser fordi plassene i for stor grad benyttes av beboere med oblat. Vis hensyn til andres behov. Garasjer skal benyttes når disse er ledige! Permanent parkering for bil nr. 2 osv. er mulig i eksternt garasjeanlegg (se rundskriv 8/09).

2)      Parkeringsselskap - vedtak på generalforsamling
Styret har gjennomført møte med, og evaluert parkeringsavtalen med Smart Security.  Alternativt parkeringsselskap er også vurdert. Etter en helhetsvurdering har styret valgt å videreføre samarbeidet med Smart Security. Erfaringen er i hovedsak god med selskapet. Smart Security er ikke medlem av parkeringsklagenemnda, som i utgangspunktet gir svakere klagemuligheter. Etter det vi er kjent med gjelder dette flere parkeringsselskaper, og hovedårsaken til at enkelte har valgt å stå utenfor synes å være høye kostnader (LO som administrerer ordningen belaster hele avgiften i alle klagesaker uavhengig av utfallet). Styret har etter en helhetsvurdering ikke funnet å ville legge avgjørende vekt på at det ikke er medlemskap i nevnte ordning.

Dersom noen opplever urimelige gebyrer, send gjerne kopi til styret slik at vi eventuelt kan ta saken opp med Smart Security direkte om vi mener det er grunn til det.

Evalueringen har synliggjort at det er behov for bedre kommunikasjon om hva borettslagets regler innebærer, og styret ser at også vi kunne vært flinkere her i forhold til selskapet.

 3)      Låser til garasjer
Garasjer skal låses med to låser, opprinnelig lås på håndtak, samt FG godkjent lås med masternøkkel for garasjelaget. Masternøkkel har vist seg nødvendig for garasjelaget for å hindre skader. De som ikke har slik ekstralås kan bestille dette gjennom styret.

 Slik lås (blank, stor type som er på de fleste garasjer) er tidligere pålagt innkjøpt gjennom garasjelaget.

 NB: Alle må være flinke til å låse også med opprinnelig lås.

Portåpnere: Elektronisk portåpner kan benyttes OG må være FG-godkjent. Portåpnere har også manuell nøkkel. En kopi skal leveres garasjelaget.

4)    Oppsigelse av Scandic Markiser - meld restarbeider til styret
Styret har sagt opp avtalen med Scandic Markiser og har valgt ny samarbeidspartner for de restarbeider som fremdeles gjenstår.

Meld inn til styret ev. restarbeider på din bolig innen20. september. Meld inn selv om det er meldt inn tidligere - for å være helt sikker på at ingen ting glipper.

5)    Tilbud til beboere - verandadører og vinduer
Styret minner om tilbudet i rundskriv 8/2009. Vi har fremdeles et lite restlager av verandadører som tilbys til halv pris av innkjøpspris (ferdig malt i rett farge). Ta kontakt med styret SNAREST, og senest innen 1. oktober. om du er interessert.

Tilbudet gjelder også et antall standard vinduer.

6) Egenandel for forsikringsskader - forebygging av skader
I forsikringssaker hvor den enkelte andelseier benytter borettslagets forsikring, typisk ved rørbrudd, belastes andelseier for egenandel på pt.

Kr. 5 000.-. Det gjøres aldersfradrag ved brudd på rør mv. med 3% for hvert år ut over 20 års alder (egenandel beregnes ikke når avkorting skjer). Når rørene er 50 år gis det ingen erstatning.  Dvs. at gamle innvendige rør i leilighetene som sprekker for en stor del kan bli andels-eiers kostnad. Husene er rundt 40 år gamle, og det betyr normalt at ca 60 % av kostnadene ikke vil bli dekket.

Vi oppfordrer generelt alle til å vurdere gamle rør og elektriske anlegg når aktuelle rom pusses opp (innvendige røropplegg - ikke borettslagets fellesrør). Hvor det er gamle rør/elektrisk anlegg bør dette systematisk skiftes ut når rom pusses opp, av hensyn til sikkerhet og kostnader.

7)   Malingsarbeider hus og boder - fellesanlegg
Det nærmer seg raskt vinter. Alle beboere må male ferdige før vinteren. Dette gjelder også sikringsskap, ledninger og bokser som er montert på en del yttervegger. Disse skap og bokser skal ha samme farge som veggen den er montert på.

De som har restmaling: Lever dette til OVS. Sett maling utenfor vaktmesterbygget.

Vi oppfordrer rodene til å organisere lokale dugnader for å male gjerder/søppelanlegg mv. Kontakt OVS ved lapp i postkasse på vaktmesterbygget for å få materiell.

8) Garasjer
Det viser seg at en del garasjetak er i dårlig forfatning. Vi trenger tilbakemelding fra garasjeeiererne om tilstanden på innertak i garasjene. Se spesielt overgang tak bakvegg etter råteskader. Oppdager du noe slikt, kontakt styret skriftlig med din adresse for både bolighus, garasjeanleggnummer (1-5 regnet fra nederst Haugerudveien og oppover) og ditt garasjenummer. Vi ønsker tilbakemelding før 1. oktober 2009.

9) Søppelkultur
Flere er observert når de setter poser og sekker med avfall utenfor søppelanleggene. Dersom anlegg er fulle må dere legge avfallet i anlegg med kapasitet eller oppbevare i bod eller lignende til anleggene er tømt.

Spesialavfall og større husholdningavfall skal ikke kastes i anleggene!

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag / Sankthansfjellet Garasjelag

Haugerud, i september 2009