Rundskriv 11 / 2009

1) Henvendelser til vaktmestertjenesten NB!
Styret viser til rundskriv utdelt av OVS nylig om at henvendelser skal skje til Oppsal Vaktmestersentral (OVS) direkte, som logger henvendelser og sikrer oppfølgning. Beboere skal IKKE henvende seg direkte til vaktmesterne med oppgaver. Bidra til at vaktrmesterne kan jobbe effektivt uten avbrytelser! Det er en stor fordel for oss alle.

Vaktmestertjenesten tilbys basis vaktmestertjenester. Dersom beboere har spesielle behov for bistand, f. eks. til brøyting av gangveier helt inn til bolig eller lignende skal det først søkes styret.

OVS har telefon: 22 76 28 80

E-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

2) Parkeringsmuligheter for tilhengere, motorsykler og lignende
Som informert i rundskriv 10 vurderer styret å åpne for å lage områder for tilhengere og motorsykler mv. Aktuelle (mulige) steder vil være:

a) Garasjeanlegg 1: bak sydlig beliggende garasjerekke der en bod er plassert i dag (boden planlegges revet).

b) Garasjeanlegg 2: På enden av vestre garasjerekke (mot ny nabo i Venåsvegen 14).

c) Garasjeanlegg 3: På nordsiden av garasjerekken i hjørnet ut mot Haugerudveien.

d) Garasjeanlegg 4: I bakkant garasjene 1-3 rydde plass for tilhengere.

VI vil vurdere å etablere plasser for kortvarig opphold (midlertidige behov) og mulighet for å leie ut faste plasser for disse formål. De som er interessert bes melde seg (uforpliktende) til styret før neste styremøte 26. oktober 09.

Antatt kostnad vil antas å ligge på kr. 250 .- 500.- pr. år.

Motorsykler vil kunne stå gratis for å minimere kjøring inne på borettslagets område/gangveier.

De som melder interesse først gis prioritet. Styret vil ikke iverksette tiltak med mindre det er tilstrekkelig interesse.

3) Bruk av motorsykler og mopeder inne på borettslagets område
Styret minner om at de vanlige regler for ferdsel og parkering som gjelder. Dersom det er plass til det innenfor område som beboer disponerer kan kjøretøyer oppbevares der. På beferdede gangveier som brukes av flere skal imidlertid kjøretøyet trilles (ev. med motor i gang) av sikkerhetshensyn.

4) Lars Mikkelsen - arbeid som utføres av eget firma.
Styret ser behov for å informere: Som sikkert kjent for de fleste har vaktmester i OVS, Lars Mikkelsen, i eget firma som tilbyr snekkeroppdrag og lignende for beboerne. Dette er arbeid som styret godtar såfremt styret og OVS er orientert, og arbeidet utføres utenom arbeidstid i OVS (dvs. etter kl. 15.00). Tilbudet må for øvrig ikke være uhensiktsmessig for borettslaget på annen måte.

Ordningen har etter styrets oppfatning så langt fungert godt, og vi oppfatter det slik at løsningen er et godt tilbud for beboerne.

5) Høst- og vinterforberedelser
- Vi ber om at de som kan greie dette selv sjekker sluk på bodtak for løv og annet nedfall før vinteren.

- Ikke tett igjen lufteluker i grunnmuren (med mindre det erfaringsvis er frostproblemer)

6) Maling av metallbokser mv.
Vi viser til tidligere informasjon med henstilling om å male strømskap mv. i veggens farge. I noen tilfeller kan det være behov for å bruke spesialmaling. Er du i tvil så kontakt styret.

7) Hageavfall
Hageavfall kan kastes i rød konteiner, merket hageavfall, som står i svingen nedenfor garasjeanlegg 4, ned mot vaktmesterbygget.

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, i oktober 2009