Rundskriv 12 / 2009

1) Endring av felleskostnader - nedbetaling av lån
Borettslaget: Ordinær felleskostnad for borettslaget økes med kr. 100.- fra 1. januar 2010. Bakgrunnen er i all hovedsak endringer i boretts-lagets faste kostnader (kommunale avgifter mv.).

Rehabiliteringstillegget holdes uendret. Styret har besluttet å nedbetale 2,3 millioner kr. av fellesgjelden inneværende år. Dette er i tråd med den nedbetalingstid som ble planlagt før/under rehabilliteringen.

Styret vurderer å konvertere lånet slik som informert i innkalling til ordinær generalforsamling 2009. IN-ordning (mulighet for individuell nedbetaling) vil også bli vurdert nærmere. Styret kommer tilbake med mer informasjon i 2010.

Garasjelaget: Felleskostnad økes med kr. 40.- pr. måned til kr. 100.-. Styret har avdekket vedlikeholdsbehov for garasjene, jf. under.

Det ektraordinære tillegget i forbindelse med maling bortfaller som tidligere informert, slik at det reelt blir en nedgang i felleskostnad for garasje fra nyttår.

2) Parkeringsmuligheter for tilhengere mv.
Som informert i rundskriv 10 og 11 har styret vurdert å åpne for å lage områder for tilhengere og motorsykler mv. Med utgangspunkt i de relativt små  behov som har vært avdekket har styret besluttet å kun etablere et område ved/bak garasjeanlegg 4 ved gjesteparkeringen i Larsbråtveien.

3) Markiser og persienner - refusjon til borettslaget
Beboere som har fått skadet markiser mv. grunnet bl.a. for lang tids oppbevaring på tak får refundert hele eller deler av sine utlegg etter søknad til styret.

I noen tilfeller i øvre del av Larsbråtveien er markiser mv. satt opp av Scandic og i motsetning til vanlig praksis er faktura sendt borettslaget direkte. I disse tilfellene skal det også skje avkorting. Vi ber den det gjelder beskrive alder på markiser mv. som ble skiftet og helst dokumentere dette. Vi ber om tilbakemelding innen utgangen av 2009. Styret vil gjennomgå alle saker i januar.

 4) Takk til alle hjelpere
Styret ønsker å rette oppmerksomheten mot alle beboere som har bidratt på dugnadsbasis og etter direkte oppdrag fra styret, både i innspurten av rehabiliteringen og generelt for å friske opp borettslaget. Dette gjelder bl.a. Hagelaget og Trefellingsgruppa. Altså: Mange takk skal dere ha!

 Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag

 Haugerud, i desember 2009

En fin førjulstid, og god jul ønskes!