Rundskriv 3 / 2008

1.    Parkering
Vi minner om at følgende gjelder for parkering av beboernes biler på borettslagets gjesteparkeringsplasser:   

Beboere skal ikke benytte gjestekort på egne biler. Gjesteparkeringen er i utgangspunktet for borettslagets gjester, men beboere kan stå der med gyldig oblat utdelt fra styret (rundt oblat festet innvendig på frontrute). Når parkeringsselskapet sjekker bilnummer og eier, går det på eier i motorvognregisteret. Det vil altså si at dersom en i borettslaget eier bilen, men den disponeres av en som ikke bor i borettslaget så kan man ikke benytte gjestekort. Beboere kan bli ilagt kontrollavgift dersom de parkerer på gjesteparkeringen og benytter gjestekort på egne biler. 

Vi vil samtidig oppfordre alle til å bruke garasjene sine til parkering av biler. 
 

2.    Dugnad 5. mai - konteinere
Vårens dugnad for fellesområdene holdes som nærmere informert i rundskriv 2/08 den 5. mai. Konteinere settes ut på vanlige steder fra 5. mai ca kl. 12. til 7. mai om ettermiddagen. Her kan kastes større husholdningsavfall, men IKKE bildekk eller noen form for spesialavfall herunder elektriske artikler. Slikt avfall medfører store kostnader for borettslaget. Husk å ikke legge søppel i EUC sine konteinere! Det legges ut jord for de som trenger det på garasjefelt 1 samt ved vaktmesterbygget i Larsbråtveien.

Områder som skal gis særlig prioritet er skråninger mv. som ligger i randsonen av borettslaget, langs gangveier og ved garasjeanlegg. Arealer ved boliger som er under rehabilitering under dugnaden vil kunne være vanskelige å få ryddet fullgodt nå. Det bør imidlertid være mer enn nok å gjøre på førstnevnte områder. Styret ser også for seg å initiere ytterligere dugnader etter at områdene er ferdigstilt.

I byggetrinn 1 som er ferdige med rehabiliteringen oppfordres det til å legge på jord og så plen der hvor alt er ferdig og det trengs utbedringer. I henhold til kontrakt med EUC skal borettslaget selv som utgangspunkt bære kostnader med tilbakestilling. 
 

3.    Fremdrift rehabilitering Sankthansfjellet - fase 2
EUC AS ligger pr. nå ca en måned etter den sist utleverte (orienterende) fremdriftsplanen for fase 2. EUC gjør alt de kan for å komme i tråd med planen og har økt bemanningen. Det utføres videre arbeider på lørdager kl. 09 -16.00. Arbeidstiden på hverdager endres til 07.00 -18.00 og i spesielle tilfeller 07.00 -19.00. 

Varsel om oppstart på det enkelte hus vil bli sendt ut ca. 1 uke i forveien. EUC vil i tillegg gi oppdatert informasjon til de områder som er berørt om endringer i fremdrift. I nærmeste fremtid må de som er under rehabilitering regne med ca en måneds forsinkelser. 

Styret og EUC beklager ulemper dette har for de det gjelder. 

Rehabiliteringen går for øvrig etter planen. Oversikt over kostnader for rehabiliterte boliger i 2. byggetrinn (f.o.m. Larsbråtveien 139) skal foreligge i mai. Styret vil informere nærmere. 
 

4.    Bruk av terrasser mv. under rehabilitering
Styret presiserer at beboerne ikke må bruke terrasser før trelemmer er lagt ut på terrassene og gjerde/verandakasse er satt opp. Det blir lett skader i pappen uten slik beskyttelse.  Dersom terrasser tas i bruk før lemmer er lagt ut vil entreprenør i konkrete tilfeller kunne fraskrive garantiansvar for tekkingen.  Dersom beboere tar terrasser i bruk vil verandadørene måtte stenges av.

Med vennlig hilsen styret 
i Sankthansfjellet Borettslag 
Haugerud, i april 2008