Rundskriv 3 / 2009

VIKTIG: Nye parkeringsoblater

Fra og med 10. mars blir kjøretøyer på gjesteparkering kontrollert og eventuelt gebyrlagt dersom det ikke er satt på nye gyldige oblater. Den enkelte har selv ansvar for å sette på nytt synlig oblat og må bære konsekvenser av ikke å ha gjort det. Søknader til styret om annullering etter nevnte dato kan ikke påregnes innvilget.

Mange har ikke fulgt opp styrets rundskriv i februar (som satte frist 1. mars). Vi gir derfor en siste mulighet.

"Nye parkeringsoblat som gjelder i perioden 2009/10 (runde klistre-merker) skal erstatte de gamle. Hver husstand får ettoblat uavhengig av hvor mange bilder husstanden disponerer. For at beboere skal kunne parkere på gjesteparkeringen, i henhold til gjeldende regler, må oblatet være festet i bilens frontrute. Skriv på objektnummer "422" på oblatet (VIKTIG)".Bruk sprittusj eller markeringspenn.

Kontakt Henriette Stabell, helst på e-post: henry_stabell@yahoo.com  Eventuelt legg en lapp med kontaktinformasjon til Larsbråtveien 27 slik at utlevering kan avtales.

NB: Smart Security starter kontroll av de nye oblatene10. mars 2009

Vi minner ellers om at gjesteparkeringskort kun er for gjester og ikke skal benyttes av beboere.

Parkeringsreglene er tidligere delt ut til alle husstander og kan også lastes ned fra borettslagets hjemmesidewww.sankthansfjellet.no.

Måking av snø fra garasjetak mv.
Styret gjentar også tidligere oppfordring om at garasjeeiere måker eget garasjetak. Reglene for garasjelaget forutsetter at den enkelte har ansvar og dersom det oppstår skader må man selv å dekke kostnadene.

Styret har forståelse for at det kan være nødvendig å måke ned snø foran egen garasje og med vanskeligheter for å fjerne det. Styret har avtalt med Oppsal Vaktmestersentral at det.dag .. Mars stiller mannskap med traktor som fjerner snøen foran garasjeanleggene. Det samme gjelder snø som måkes nede fra bodtak som da kan fjernes.

Styret (og mange beboere) er lite fornøyd med snømåkingen i vinter. I hovedsak har OVS klart sine områder, men de større gang/kjøreveier som måkes av ISS Vaktmesterkompaniet har det mange ganger tatt alt for lang tid å brøyte (opptil ca et døgn) tross flere purringer fra styret. Det er etter det vi kjenner til mange borettslag som har hatt problemer, og det er nok ikke så stor forskjell mellom selskapene. Styret vurderer pt. hva vi kan gjøre med dette. Vi er særlig bekymret for tilgang for brannbil/ambulanse.

På gangveier mv. er oppfordres beboerne til ved behov selv å ta i et spadtak. Husk at det ikke er mange år siden beboerne selv måtte måke all snø. Det er god trening!


Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i mars 2009