Rundskriv 4 / 2009

Dugnad 4. mai 2009 - konteinere for husholdningsavfall

☻ Vårens dugnad på fellesområdene er mandag 4. mai. For at

dugnaden skal bli effektiv oppfordrer vi til innsats på felles-

områdene i dagene før 4. mai. Beboerne forutsettes også før

dugnaden å gjøre oppgaver på områder som ligger til egen bolig.

☻ Oppsal Vaktmestersentral (OVS) feier gangveier/ garasjeanlegg før

Dugnaden i uke 17 (f.o.m. ca mandag 20. april) Vi oppfordrer til å feie grus fra plener mv. og inn på gangveiene i forkant av dette.

☻ OVS stiller med traktor på dugnadsdagen for å fjerne løv, grener m.v.

☻ Innholdet i oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at

traktoren lett kan skuffe opp. 
☻ Rodekontaktene bes som vanlig finne egnede steder i sine områder

for oppsamling av løv/grener mv. - gjerne samme sted som i fjor.

Grus som ligger igjen kan skuffes/rakes sammen og legges godt

synlig for OVS, gjerne ved søppelanlegg.
☻ Konteinere settes ut på vanlige steder fra 4. mai ca kl. 12. til 6. mai

om ettermiddagen. Her kan kastes større husholdningsavfall, men

IKKE bildekk eller noen form for spesialavfall herunder elektriske

artikler. Slikt avfall medfører store kostnader for fellesskapet.

Spesialavfall kan leveres av beboer på miljøstasjonen på Brobekk. 
☻ Styret sørger for forfriskninger.
☻ Dersom styret mottar ønsker om det vil det legges ut jord for de som

trenger det på garasjefelt 1 samt ved vaktmesterbygget i

Larsbråtveien, eventuelt annet avtalt sted.

 

 - I 2009 skal vi bl.a. utbedre gressplener mv. som har fått skader under rehabilitering. Vi oppfordrer beboerne til å gjøre noe arbeider på dugnad. - Kontakt styret i forkant for nødvendig bistand (f. eks. tilkjøring av jord) eller ved spørsmål.
 

Ta med hansker, rake og godt humør!

                                                                                                                                                                                                      Maling til boder og rekkverk på terrasser

Boder, skillevegger og ubehandlet trykkimpregnert rekkverk på terrassene forutsettes malt på dugnad i 2009. Maling, koster og nærmere informasjon deles ut av OVS.

 

Et opplegg for maling av garasjer på dugnad initieres senere.

 

 

Fremdrift for resterende boder/skillevegger mv.

OVS starter opp arbeidene igjen i disse dager på resterende boder i byggetrinn II. Styret legger til grunn at arbeidene for bodenes del kan sluttføres innen 17. mai. Skilleveggene har vi mål om ferdigstillelse for primo juni.

Gjenstående elektrikerarbeider på terrasser skal ferdigstilles fullt ut innen primo juni og elektrikerarbeider i tilknytning til skillevegger ut til boder skal ferdigstilles før sommerferien.

   

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, i april 2009