Rundskriv 5 / 2009

Dugnad 4. mai 2009 - utbedring etter rehabilitering

Som informert i rundskriv 4/09 skal vi bl.a. utbedre gressplener mv. som har fått skader under rehabilitering. Følgende arbeider utføres av entreprenør EUC etter dugnaden, og behøver ikke tenkes på:

Riggplass H 1-7: Fjerning av grus, planering med eksisterende jordmasser og noe supplering med ny jord. Gressfrø.  

Remontering av gjerde ved port.

Gressplen ved L-165: Påfylling med jord, avretting og gressfrø.

Riggplass ved H-45: Påfylling med jord, avretting og gressfrø. Fjerning av vannrør ved kum.

Gruslagt område ved L-189/185: Fjerning av grus/ pukk. Påfylling med jord, avretting og så gressfrø.

Jord til dugnaden - sand til lekeplasser

Det er lagt ut jord nederst i Haugerudveien (der EUC brakke stod), ved søppelkassene i Lille-Larsbråvei og i snuplassen øverst i Larsbråtveien.

Sand bør spaes og vendes på lekeplassene, og vi oppfordrer til innsats på eller etter dugnaden. Sand legges ut i områdene.

Behandling av rekkverk på terrasser

Som tidligere informert forutsettes ubehandlet trykkimpregnert rekkverk på terrassene (rekkverk, toppbord) å bli beiset på dugnad i 2009 (bør ikke bruke maling på dette). Nærmere informasjon gis av OVS.

Arkitekt/fargekonsulent har rådet oss til å velge sort beis på dette på alle boliger. Dette gir sammenheng med beslagsløsningene/nedløp som er sorte.                                                                                                                                                                                          

Økning av felleskostnad (rehabiliteringstillegget)

Felleskostnad (rehabiliteringstillegget) økes med kr. 100.- fra 1. juli 2009. Dette er i tråd med prognosen som tidligere er varslet i rundskriv.

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag
 

Haugerud, i april 2009