Rundskriv 7 / 2009

1)      Maling til boder, beis til terrasserekkverk etc.

De som trenger maling, beis og koster til boder, terrassrekkverk mv. kan hente dette ved vaktmesterbygget: Legg en lapp til OVS i postkassen på bygget med navn, adresse og kontaktinformasjon samt et tidspunkt for dato du kan hente på ettermiddag. OVS setter materiellet utenfor garasjeporten etter arbeidstid, merket med navn/adresse.

Elektrikerarbeider: Legg også på samme måte en lapp til OVS dersom det er elektrikerarbeider som ennå ikke er avtalt/varslet utført på din bolig.                          

2)      Garasjemaling

Styret i Garasjelaget har engasjert en snekker til å skifte panel mv. på garasjene der det er behov. Arbeidet er startet opp på garasjefelt 1 i Haugerudveien og ferdigstilles i løpet av sommeren for alle anleggene, med garasjene øverst i borettslaget til slutt. Styret vil videre engasjere et firma til profesjonell vask. Styrets mål er at alle garasjeanlegg skal være ferdige for maling i løpet av juni.

Fargeplan vil bli distribuert til alle boliger etter som det foreligger. Plan for garasjeanlegg 1 og 2 følger vedlagt til de det gjelder. Det legges ikke opp til noen prosess for innspill til planen av ressurs/kapasitetsmessige grunner. Som for boligene er det lagt opp til et konsept som skal gi et hensiktsmessig samspill. Styret ønsker ikke å røre ved dette konseptet.

Maling til garasjene mv. vil leveres ut på samme måte som i punkt 1. Varsel gis til hver bolig når det er klart for maling/utlevering.

Styret vil søke å initiere dugnader på hvert garasjefelt.

3)      Kontaktperson for rehabiliteringsarbeidene - avslutning

Lars Mikkelsen har vært kontaktledd for rehabiliteringen for spørsmål relatert til den enkelte bolig. Denne funksjonen avvikles f.o.m. 1. juli.

Eventuelle spørsmål kanaliseres deretter via styret på vanlig måte.

4)      Ny kontaktperson i styret for parkeringssaker

Lars Nerli, Larsbråtveien 199, er ny kontaktperson i styret for parkeringssaker. Kontaktopplysninger: mob. tlf. 482 23 956

E-post: design-n@online.no

5) Farge på grunnmurer

Grunnmurer i øvre del av borettslaget er malt i feil farge, og males om av EUC over sommeren i mørkere farge som nedre del.

De som for øvrig ønsker maling til grunnmurer vil få dette utlevert senere. Dette varsles i rundskriv og utleveres som i punkt 1. Ikke bruk andre (ikke pustende) malingstyper.

6)      Ferieavvikling i styret

Styrets nestleder Lars Nerli, Larsbråtveien 199, fungerer som styrets leder i tidsrommet 18. juli - 23.august.   

7)      Informasjon fra blomstergruppe og trefellingsgruppe:

BLOMSTERGRUPPEN er i sving!... for ikke å si i svingen. Ja det er nettopp det vi er. I den siste svingen i Larsbråtveien, før snuplassen, holder vi nå på å plante stauder, løk, krypplanter, busker mm. Har du lyst til å ta ett spatak for å fjerne ugress/gress så sier vi tusen takk.

Jo mere hjelp vi får, jo flere skråninger i borettslaget kan vi få beplantet i sommer. Vi har tro på at vi skal få til flotte skråninger som gir oss noe fint å se på både vår, sommer og høst. All hjelp er god hjelp. En halv/hel time gjør mye. Håper du tar utfordringen!

Blomstergruppen består av: Mai-Britt Andersen, Karin Håkegård, Emil Sørum. Fra styret deltar Gerd Marit Eng og Alice Seehuus.

Blomster i skråningene: Har du noen blomster/stauder som du vil gi til borettslaget? Det er jo ofte slik at staudene formerer seg mer enn en trenger og da kan vi plante de i skråninger rundt i borettslaget, til felles glede. Si gjerne hvor de trives f. eks syd/nord/ rik jord/ mager jord o.l. Ta kontakt med Alice eller Gerd Marit i styret.

TREFELLINGSGRUPPEN har vært på befaring med Landskapsarkitekt Per Vangen fra OBOS PROSJEKT.Vangen skrøt av området og var spesielt begeistret for alle de fine kollene med furutrær. 

Hans råd til Borettslaget var: Bevar Furutrærne. Behold mest mulig på kollene spesielt furutrærne. Ikke fell store furu bare fordi noen vil ha utsikt. Ut over dette fikk vi veiledning i hvilke trær som BURDE felles og hvilke trær som KUNNE felles mm. Rådene underbygger i det store og hele trefellingsgruppa/styrets praksis.

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, i juni 2009

GOD SOMMER !!