Rundskriv 8 / 2009

1) Parkering
Husk at garasjene skal benyttes og at parkeringsområdene våre primært er for gjester. Styret minner videre om muligheten for å finne seg parkering for bil nr. 2 mv. i Solfjellet Parkeringshus (se fotnote)1Haugerudveien 77, ved Haugerud Varmesentral.

Kontaktperson leie:

Arnhild Bråstad, mob. tlf. 918 83 424, E-post: arnhild@ott.no 

Hva gjelder opphold for kjøretøyer på fellesområdene er det i prinsippet ikke forskjeller mellom biler og andre motoriserte kjøretøy. Styret vil se nærmere på problemstillinger om motorsykler/mopeder og parkering over sommeren i samband med tiltak for å bedre parkeringsmuligheter generelt for tilhengere/motorsykler mv. 

Styret vurderer for tiden avtalen med Smart Security ifht. eventuell forlengelse. Jf. vedtak på ordinær generalforsamling 2009, hvor saken ble henvist for behandling i styret.  

2) Garasjerehabilitering - informasjon

Garasjeanlegg 1 og 2 er ferdigstilt av snekker og ferdig vasket, klar for maling. Fra ca 1. juli deler vaktmestersentralen ut maling til rode-kontaktene med oversikt over hvilke garasjer som skal ha hvilken farge. Maling forutsettes ferdigstilt innen15. september.  

Øvrige anlegg planlegges klar for maling på sensommeren. Fargeplan for garasjeanlegg 3, 4 og 5 deles ut over sommerferien. 

Elektrisk anlegg vil løsnes i forkant av panelskifte og remonteres etterpå (som for boder). Vi forutsetter at beboerne demonterer/fjerner gjenstander som er montert på/inntil panel som skal skiftes. Ev. ventiler (re)monteres senere. Vi beklager at denne informasjon ikke ble gitt før oppstart av arbeider i garasjeanlegg 1 og 2. 

Beboere har vist interesse for å male garasjer mot betaling. Styret formidler informasjon om hvem som tilbyr slike tjenester på hjemmesiden her.

Pr. dags dato er Mai-Britt Andersen i Larsbråtveien ført opp på listen.

Tlf: 22 32 60 00, Mobil: 452 18 630. 

3) Kontaktperson for rehabiliteringsarbeidene - avslutning

Vi minner også om, se forrige rundskriv: "Lars Mikkelsen har vært kontaktledd for rehabiliteringen for spørsmål relatert til den enkelte bolig. Denne funksjonen avvikles f.o.m. 1. juli. Eventuelle spørsmål kanaliseres deretter via styret på vanlig måte." 

4) Asfalteringsarbeider

Asfaltering av slitte områder planlegges å starte opp på sensommer/ tidlig høst. Beboere som for egen regning ønsker å utføre arbeider som f. eks. å asfaltere garasjegulv eller annen vedlikeholdsasfaltering av egne områder kan melde ifra til styret innen 20. august. 

5) Tilbud til beboere - verandadører og vinduer

Borettslaget sitter igjen med et restlager av verandadører som vi etter en totalvurdering finner det mest hensiktsmessig å tilby til beboerne til halv pris av innkjøpspris (ferdig malt i rett farge). Andelseier har vedlikeholdsansvar for verandadører. Det er fortsatt mange verandadører med kort levetid i borettslaget. Det forutsettes at dørene settes fagmessig inn.

Ta kontakt med styret innen 1. september om du er interessert. Deretter vil verandadørene bli solgt på det åpne marked.

Tilbudet gjelder også et antall standard vinduer. 
 

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag 

Haugerud, i juni 2009 
 
 1) Priser: pr år kr 4.704 kr + mva = 5.880,- kr inkl. mva. = 490,- kr ink. Mva pr. mnd. Depositum kr 2.500. Elektronisk portåpner kr 500. (Pr. 1/6 2009: 85 plasser ledige. (NB: mot vinteren fylles det opp).  

GOD SOMMER !!!