Rundskriv 9 / 2009

Maling av garasjer!
Endelig er alle garasjene ferdig vasket og bordkledning mv. skiftet. Ved funn av eventuelle ytterligere skader meldes dette til  Lars Nerli, Larsbråtveien 199, tlf 48 22 39 56 eller E-post: design-n@online.no eller aktuell rodekontakt.

Garasjeanlegg 3, 4 og 5 er nå klare for maling av beboerne. Den enkelte garasjes dørblad merkes med aktuell farge. Maling forutsettes ferdigstilt innen 15. oktober 2009.

Maling og pensler deles ut av rodekontaktene som garasjene "sogner" til. Nedenfor gjengis oversikt over kontaktene.

Rode 7: Larsbråtvn. 103-137
Garasjeanlegg 3. (Svingen fra Hugerudveien til Larsbråtveien)
Knut Anders Østby
Tlf: 970 32 482

Alle roder

 

 

Lars Nerli

Tlf: 48 22 39 56

Rode 9: Larsbråtvn. 173-223
Garasjeanlegg 4, (Ovenfor vaktmesterbrakka)
Helen Korsmo
Mob.tlf: 916 13 517

Rode 10: Larsbråtvn. 225-263
Garasjeanlegg 5, ( ved rundkjøringa på toppen Larsbråtveien)
Ove Jacobsen
Tlf: 22 30 85 24

NB: Malingsarbeidene for garasjeanlegg 1 og 2 må ferdigstilles innen

20. september.

Dersom ikke arbeidet er utført innen fristene vil arbeidet bli satt bort for den enkeltes regning. Styret engasjerer maler og beboer blir fakturert av garasjelaget for kostnadene.

Beboere kan påta seg malerjobber av garasjer mot betaling. Se oppslagstavle på borettslagets hjemmeside www.sankthansfjellet.no eller ved å kontakte Styret.

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Garasjelag / Sankthansfjellet Borettslag                                                                                       

Haugerud, i september 2009