Malingsdugnad torsdag 29. august 2013

29. august er det malingsdugnad. Da maler vi grunnmurer som er eksponert mot fellesområder (murer som i dag er stygge/hvite) samt koplingsbokser mv. som er malt i gammel rød farge på enkeltboliger.

Rodekontaktene (eller repr. fra roden) kan hente maling, koster mv. på styrerommet tirsdag 27. og onsdag 28. august mellom kl. 18.00 og 20.00, eventuelt på dugnadsdatoen e. kl. 16.00. Disse fordeler videre innen roden.

Hvis været blir for dårlig – eller arbeid gjenstår - har vi reservedato for dugnad mandag 2. september.

Det er også lov å hjelpe hverandre med maling av boder, vinduer etc.;[1]

Og blir dere ferdig på egen rode, se om dere kan bistå andre roder J

Grunnmurer: Det skal benyttes mørk grå farge som ”jorder” huset til bakken,

Boder; Enkelte boder er fremdeles ikke malt andrestrøk.                      
Der spikerhoder ikke er overmalt, så mangler andrestrøket.

Vinduer mv.; Alle vinduer skal ha brun (gulbrun) farge.

Rørføringer for varmepumpe skal males i husets farge.

Inngangsdører - terrassedører

For å «matche» husfargene skal dører ha jordfarge. Den enkelte velger selv farge innenfor disse rammer. Dører skal ikke være hvite da det bryter sterkt med konseptet som fargeplanen i borettslaget bygger på.

VEL MØTT!

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag           
Haugerud, i august 2013

[1] Maling til vinduer og grunnmurer til vegger på egen bolig kan fortsatt bestilles som beskrevet i rundskriv 4/2013 av den enkelte beboer via vaktmesterbygget.