Rundskriv 1 / 2013

1) Gjensidige er ny forsikringspartner fra 1. januar
Gjensidige Forsikring er valgt som nytt selskap etter KLP. Heretter skal melding om forsikringsskade sendes via e-post til forsikring@obos.no, eller over telefon 22 86 55 00. 

Skader meldes inn av: andelseierne, styret eller Oppsal Vaktmester-sentral. Andelseier som ønsker å melde inn skal fortrinnsvis[1] kontakte styret i forkant for avklaring, og uansett sende kopi av skademelding til styret.

Dekkes skaden? Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader, men skal ikke brukes til å rette på manglende vedlikehold.

Når skaden meldes, vurderer OBOS/Gjensidige først om det er sannsynlig at skaden blir erstattet. Da er det avgjørende å vite hva som er årsaken til skaden. Det blir stilt følgende spørsmål av forsikrings-avdelingen i OBOS:

  • «Hvor har skaden skjedd? Vi trenger opplysninger om boligselskapets navn, og hvilken leilighet som er skadet; eiers navn og adresse og gjerne leilighetsnummer.
  • Er flere leiligheter skadet trengs denne informasjonen om alle som er berørt. Viktig er telefonnummer på dagtid til folk som kan skaffe tilgang til alle skadede leiligheter og eventuelt fellesareal.
  • Hva ser ut til å være skadeårsaken?
  • Når har skade oppstått?
  • Har håndverker/vaktmester allerede sørget for skadebegrensning og/eller foreløpig utbedring?
  • Ved innbrudd, hærverk eller branntilløp: Er politiet varslet?

Jo mer informasjon du kan bidra med, jo lettere er det for oss å hjelpe deg raskt og effektivt. I tillegg til å melde skaden og sørge for nødvendig befaring kan Forsikringsavdelingen også skaffe håndverkere til utbedringen.».

Egenandel: Generell egenandel er kr. 6000.-. Det er aldersfradrag for røropplegg som tidligere. Egenandel blir belastet andelseier dersom skaden knytter seg til områder hvor vedkommende har ansvar.

Mer informasjon om innmelding av skade og saksgang mv. finner du her: http://www.obos.no/borettslag-og-sameier/forretningsforsel/forsikring-for-boligselskaper

2) Varmtvannsberedere – «vannsjekk»
Vaktmestertjenestens gjennomgang av boligene viser at det fremdeles er en del boliger som har for gamle beredere. Enkelte av berederne er over 20 år og må etter styrets vurdering skiftes. Flere er over 15 og anbefales skiftet. De det gjelder vil bli tilskrevet fra styret.

Opplever vi flere lekkasjer fra gamle beredere kan det være at forsikringsselskapet ikke vurderer dette som plutselige og uforutsette skader, og som derfor ikke vil bli erstattet i fremtiden. Ansvaret for slike lekkasjer påhviler andelseier.

Oslo Vann og Varme (www.ovv.no ) har som tidligere opplyst videreført sitt tilbud til borettslagets beboere. Den enkelte velger selv tilbyder.

3) Snømåking og strøing
Styret henstiller til beboerne om ved behov å ta i et tak for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.

Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (det dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling.

Med vennlig hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag                  
Haugerud, i januar 2013                    GODT NYTT ÅR!!

[1] Akutte skader kan meldes inn hvis det ikke kan vente, og kontakt til styret av en eller annen grunn ikke oppnås.