Rundskriv 1 / 2014

1) Generalforsamling 26. mai 2014
Årets ordinære generalforsamling holdes mandag 26. mai. Sett av datoen. Innkalling sendes ut i mai. Eventuelle forslag sendes styret innen 20. mars. Kontakt gjerne styret i forkant for å avklare.

2) Nabohjelp?
Du har kanskje tid og lyst til å stille opp for å løse ulike oppgaver i nabo-skapssammenheng, enten til dine naboer eller borettslaget repr. v/ styret? Dette kan være tjenester som tilbys mot betaling eller kanskje gratis som en ren nabohjelpstjeneste.

Styret ønsker å medvirke til at vi hjelper hverandre og sparer ressurser.

I første omgang ber vi de som har slikt «overskudd» om å melde sin interesse til styret.

3) Snømåking og strøing
Oppsal Vaktmestersentral har som kjent overtatt ansvar for måking og strøing også på «hovedveier» (Lille-Larsbråtvei mv.) og garasje-anleggene. 1 Vi har hatt innkjøringsproblemer særskilt på garasjeanleggene, som vi beklager. Vi legger til grunn at tjenesten nå vil fungere bedre ved neste større snøfall. Blant tiltak er endring i maskinpark (kan ta litt tid) og tidligere oppstart ved snøfall.

4) Gjesteparkering på garasjefelt 3 reverseres
I rundskriv 7/2013 ble det informert om en ekstra gjesteparkeringsplass på garasjefelt 3, ut mot Larsbråtveien. Dette grunner seg på en feil. Plassen er fremdeles privat, tilhørende bolig som ikke er tildelt garasje.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i februar 2014

1 Ved å benytte Oppsal Vaktmestersentrals bedrede standard tilbud til borettslaget sparer vi ca. 80 000.- pr. år., eller røflig 450.- kr. pr. husstand fremfor å kjøpe inn tjenesten eksternt.