Rundskriv 2 / 2011

1) Parkeringsreglene
Styret har evaluert parkeringsreglene for oblater (se rundskriv 1/2011):

Praksis endres tilbake til tidligere ordning som gjaldt frem til nyttår.

Det betyr at det deles ut ett oblat til hver bolig, uavhengig av antall biler i husstanden. De som ikke har fått et rødt oblat kan henvende seg til styret.


Selv om du har oblat gjelder husordensregelen om at garasje fortrinnsvis skal benyttes. Tenk på andres behov også!  FOTNOTE: 1)

GjestekortGjestekort er kun for gjesterBlå kort gjelder. De med gamle gule kort risikerer gebyr!

Ta kontakt med styret om du trenger flere blå kort.

NB: Ikke kopier kort selv, Smart Security ilegger gebyr for dette.

Informasjon om parkeringsreglene er lagt ut på styrets hjemmeside og vil forbedres ytterligere. En samlet informasjon vil bli distribuert til alle husstander med det første.

2) Generalforsamling mandag 23. mai
Ordinær generalforsamling 2011 for borettslaget og garasjelaget holdes 23. mai. Innkalling distribueres i mai.3) Dugnad på fellesområdene mandag 2. mai

Dugnad holdes 2. mai.

 • For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før selve dugnadsdagen.
 • OVS stiller med traktor 2. mai for å fjerne løv, grener m.v.
 • Oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at traktoren lett kan skuffe det opp.
 • Rodekontaktene bes finne egnede steder for oppsamling av løv/grener mv.
 • Grus som ligger igjen kan skuffes/rakes sammen og legges godt synlig for OVS, gjerne ved søppelanlegg.
 • Søppelsekker deles ut før dugnaden til rodekontaktene.
 • Jord legges ut ved garasjeanlegg 2 (v/ gangveien mellom Haugerud-
 • og Venåsveien. De som trenger jord til fellesarealer og egne områder
 • kan hente her eller anmode OVS om tilkjøring.
 • Styret sørger for forfriskninger og boller til barna.
 • Barn som deltar aktivt, vil bli premiert.


På dugnaden skal områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien prioriteres. Mye løv og grus i kantene!

4) Konteiner for større husholdningsavfall 2. – 5. mai 
Det settes ut konteinere for større avfall fra 2. mai ca kl 12.00 og til 5. mai ca kl 15.00.

NB! Bildekk, elektriske artikler eller annen form for spesialavfall skal ikke kastes her. Dette innebærer store ekstrakostnader, som vil bli fakturert de som kaster det, sammen med en advarsel fra styret. Dette kan leveres av beboer på miljøstasjonen på Brobekk.

På dugnadsdagen er konteinere reservert for hageavfall.

5) Dørselgere?
Styret har fått informasjon om at dørselgere har oppsøkt husstander i nabolaget, og som ikke nødvendigvis har rent mel i posen. Bl.a. gjelder dette selgere av sikkerhetsprodukter som utgir seg for å komme fra Securitas, samt teppeselgere. Vær forsiktige!

1) Endring til tidligere praksis gir mindre administrasjon og er mer fleksibelt for beboerne. Det gir imidlertid større press på gjesteparkeringen. Målet om å skaffe nok gjesteplasser kan imidlertid oppnås ved andre og enklere midler, f. eks. ved å ha parkering KUN gjester på (deler av) noen P-områder. Styret vil følge utviklingen nøye fremover. Gidder du ikke sette bilen din i garasjen når du kan, risikerer du m.a.o. innstramninger senere

Med vennlig hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i april 2011

GOD PÅSKE ØNSKES DERE ALLE!