Rundskriv 2 / 2013

1) Har du elbil?
Har du elbil må du ikke lade denne i garasjen uten avtale med styret.

Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for elbilladere og bruk kan medføre overbelastning og brannfare. Tilpassing vil normalt være helt nødvendig (16 AMP sikring).

Kostnader for tilpassing må dekkes av garasjeeier. Strømkostnader for elbil skal beregnes på måler.

Henvendelser til garasjelaget rettes til styret i Borettslaget.

 2) Generalforsamling mandag 27. mai
Ordinær Generalforsamling holdes mandag 27. mai. Sett av kvelden!

Eventuelle forslag til generalforsamling må være styret i hende innen 1. april.

3) Dugnad tirsdag 7. mai
Dugnad holdes 7. mai. Nærmere informasjon gis i april.

Før dugnadsdagen 7. mai kan rodene også selv avvikle lokale dugnader. Søppelsekker i tilstrekkelig mengde deles ut til rodekontaktene. OVS vil fortløpende fjerne det som samles opp av kvist og kvast.

4) Kontroll av elektrisk anlegg i boligene
I mai/juni vil Nord El. som er anbefalt av Gjensidige Forsikring kontrollere elektrisk anlegg i alle boliger, garasjer og fellesområder. Alle sikrings-skap i boligene termofotograferes for å avdekke feil.

Nærmere informasjon vil bli gitt. Forutsatt at kontroll utføres og feil dokumenteres rettet oppnår vi rabatt på forsikringspremien.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag   
Haugerud, i mars 2013