Rundskriv 2 / 2014

1)  Dugnad 5. mai
Årets ordinære vårdugnad er mandag 5. mai. Vi håper på godt oppmøte og godt humør for å klargjøre vårt flotte borettslag til våren! Som vanlig vil det deles ut forfriskninger. OVS og styret kommer, kommer du?

Som vanlig settes det ut konteinere ved garasjeanlegg 1 og 5, samt i Lille-Larsbråtvei. I tillegg plasseres en konteiner kun til grøntavfall ved vaktmesterbrakka.

  • For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før selve dugnadsdagen. Før dugnadsdagen kan rodene selv avvikle lokale dugnader.
  • Søppelsekker i tilstrekkelig mengde vil deles ut til rodekontaktene. OVS vil fortløpende fjerne det som samles opp av kvist og kvast. Oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at traktoren fra OVS lett kan fjerne dem.
  • Rodekontaktene bes finne egnede steder for oppsamling av løv/grener mv., gjerne i forbindelse med søppelanlegg. Grus som ligger igjen skuffes/rakes sammen og legges godt synlig for OVS.
  • På dugnadsdagen legges det ut jord ved garasjeanlegg 2 (v/ gangveien mellom Haugerudveien og Venåsveien). De som trenger jord til fellesarealer og egne områder kan hente her eller anmode OVS om tilkjøring.
  • På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På lekeplass 2 og 3, hhv i Lille-Larsbråtvei og ved snuplassen i Larsbråtveien, skal sanden rakes og freses/luftes. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
  • Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Her er det mye løv og grus i kantene!
  • Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert.

2)   Tre- og buskdugnad 28. april
I år arrangerer vi også en ekstra ”førdugnad” med fokus på busker og trær. Det er fint at vi har grønne omgivelser, men samtidig må vi sammen sørge for at det ikke gror igjen. Det er viktig å ta busker og små løvtrær, som asp og or, før de vokser seg for store. Når det gjelder trær og busker som står i nær tilknytting til bolig, må disse ikke tas uten at det er enighet blant berørte beboere. Unntak er busker og trær som kan forårsake skade på panel, asfalterte gangveier, grunnmurer og lignende. Større trær skal ikke tas uten at søknad er gjort til trefellingskommitéen og godkjenning foreligger. Som større trær regnes høyde over 3 m eller om stammen er tykkere enn 5 cm i diameter.

Trefellingskomitéen vil være tilgjengelig denne kvelden mellom kl 18-20 for å hjelpe til med vurdering dersom det er tvil om et tre skal felles eller ikke. De nåes på mobil: 47 34 79 45. Avfallet skal samles og legges på steder som er lett tilgjengelig for traktoren til OVS, så vil OVS sørge for å få avfall fjernet.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i april 2014