Rundskriv 3 / 2011

1) Parkeringsreglene
Se vedlagt rundskriv om gjeldende regler. NB: Informasjon i innkalling til generalforsamling om parkering er ikke riktig gjengitt på alle punkter. (Leser man heftet kan man bl.a. tro styret er fargeblinde, om ikke annet J ) Skrivet vedlagt her gir en oppdatert oversikt over reglene.

2) Ros!
Styret ønsker å berømme de som var med på dugnaden 2. mai. Det er gjort en flott jobb med bistand fra OVS, og med enda bedre deltagelse enn tidligere. Det betyr mye for fellesskapet også ut over de rent praktiske gjøremål!

Styret beklager samtidig at konteinerne forsvant en dag før de egentlig skulle, og håper det ikke skapte for mye bry for dere. Det var en glipp.

3) Økning i felleskostnader
Ordinær felleskostnad øker med kr. 150.- fra 1. juli. Økningen reflekterer i hovedsak utvikling i faste kostnader. 

4) Asfaltering
I sommer vil flere (ned)slitte områder asfalteres. Arbeidene starter etter planen opp ved garasjene på garasjeanlegg 5 øverst i Larsbråtveien. 

Hvis du for egen regning ønsker å asfaltere egne områder som ligger til huset eller garasje, så meld din interesse til styret snarest.

Med vennlig hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag  
Haugerud, i mai 2011

Påminnelse: Husk ordinær generalforsamling og møte i garasjelaget mandag 23. mai. Det blir som vanlig beboermøte etter general-forsamlingen.