Rundskriv 3 / 2012

1) Norsk Brannvern skifter ut røykvarslere / opplæring
Norsk Brannvern AS vil i løpet av mai besøke alle boliger og skifte ut eksisterende røykvarslere som ble satt opp av borettslaget i 2002. Det settes opp tre optiske varslere: en i hver etasje i tilknytning til trappeløp. Videre settes det opp en varsler på hovedsoverom. Norsk Brannvern tilbyr beboerne å kjøpe flere varslere for eventuelle øvrige beboelsesrom.

Selskapet sjekker tilstand på husbrannslange, og gir opplæring i brannvern/bruk av utstyr. Branninstruks deles ut.

Oppmonterte varslere og brannslange er borettslagets eiendom. Eventuelle mangler i form av fjernet utstyr som avdekkes ved senere kontroller etc. (rutinemessig kontroll skjer annethvert år) må dekkes av andelseier.
 

2) Maling av vinduer, boder, grunnmurer etc.
Grunnmurer

Mange hus har behov for å male grunnmur. Vi ber beboerne male dette selv. Det skal benyttes mørk grå farge som ”jorder” huset til bakken, ikke lys/hvit. Legg en lapp med navn/adresse i postkassen på vaktmester-bygget merket ”murmaling”. To dager senere vil maling stå klart utenfor vaktmesterbygget. Oppgi antall kvadratmeter mur.

Boder

Enkelte boder er fremdeles ikke malt andrestrøk. Der spikerhodene ikke er overmalt, så mangler andrestrøket. Alle boder er malt på dugnad av beboerne, og vi ber de det gjelder male sin bod. Maling til boder kan fås hos vaktmestertjenesten (se «Grunnmurer» over). Skriv på lappen om du trenger grå, sort eller sienna («gul») farge.

Vinduer mv.

Alle vinduer skal ha brun (gulbrun) farge. De som har hvite vinduer ber vi om at maler om til riktig farge. Farge kan fås fra vaktmestersentralen. Merk lappen med at det gjelder «vindusmaling».

Noen vinduer er skiftet av borettslaget og ble ved en inkurie/tidshensyn ikke bestilt i riktig farge. Vi anmoder likevel om maling på dugnad.

For øvrig henstiller vi de som har hvite dører til å vurdere ommaling til en bedre tilpasset naturfarge, jf. regler for påbygg og andre bygningsmessige tiltak.

Hvit farge på vinduer/dører bryter sterkt mot stilen i borettslaget, og er ikke i tråd med fargekonseptet som er valgt.

Rørføringer for varmepumpe/varmepumpe skal males i husets farge av andelseier.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i april 2012