Rundskriv 4 / 2010

1) Farlig lek…
Det er flere ganger observert barn som klatrer over det nyoppsatte gjerdet mot Venåsveien. Farlig!! Styret ber foreldre følge med!

Vi ber også de voksne om å vise stor aktsomhet overfor barn i lek ved nødvendig kjøring inne på fellesområdene.

2)      Sand i sandkasser 
Noen sandkasser har fått ny sand. Vi oppfordrer foreldre som har små barn som bruker kassene om å ta med en rive å fordele sanden utover.

3) Maling av boder mv. – mange som nok tror dere er ferdige!
Ved befaring av borettslaget nylig har styret sett at mange ikke er ferdige med arbeid på boder/skillevegger mv. - og i samtaler med enkelte er det tydelig at informasjonen ikke har vært oppfattet eller klar nok:

Det skal være to strøk på alle flater. Ferdig malt panel er kun malt et strøk, og skal ha et ekstra strøk (spikerhodene er her umalt noe som i seg selv gir grobunn for råte/nedbryting på treverket).

Maling utleveres av vaktmester. Legg en lapp med telefonnummer i postkassen på vaktmesterbua i Larsbråtveien. Vaktmester samler opp henvendelser, så det kan ta noen dager før utlevering.

NB: Maling til grunnmurer er nå også klar til utdeling.

Vi gjentar ellers fra rundskriv 3/2010 under.

Egne boliger / garasjer

……Rekkverk på terrasser skal beises med sort særskilt beis.

Varmepumper og andre installasjoner på boligene er flere steder umalt eller i gammel rødaktig farge. Kontakt styret dersom du er i tvil om vanlig maling vil holde.

Noen garasjer trenger også et strøk nr. 2: På noen dører flasser maling av i skjøter (kan bl.a. skje ved overgang fra lys til mørk fra maling).

Fellesområder

Redskapsboder og andre installasjoner på fellesområdene er fremdeles i gammel rød farge. Det oppfordres til at beboerne maler disse i forbindelse med dugnaden, eventuelt at rodekontaktene innkaller til særlig innsats. Bestill maling mv. som angitt over.

Sorte metallgjerder er det flasset av maling på flere steder. Spesialmaling (Hammerrite sort eller lignende) kan leveres til rodekontaktene.

4) Avfall
Tankeløse beboere setter større husholdningsavfall både ved vakt-mesterbod og søppelanlegg. Dette gjelder også avkapp av busker og trær. Styret presiserer at borettslaget ikke har permanente konteinere for slikt avfall. Det må enten lagres i egen bolig til neste gang borettslaget bestiller konteinere, eller leveres kostnadsfritt selv på Haraldrud Gjenbruksstasjon, innkjøring Brobekkveien 87.

Åpent Mandag-fredag: 07.30-19.30. Lørdag: 09.00-14.30

Det gis advarsel fra styret ved konstatering av brudd på plikter for søppelhåndtering. Alvorlige og gjentatte brudd kan lede til utkastelse.

5) Asfaltering i 2010
Styret er fremdeles i forhandlinger om asfaltering, og antar å velge tilbyder før ferien. Arbeider skal utføres fra sensommeren frem til utgangen av september. I 2010 blir Larsbråtveien 125 og innover asfaltert. Noen mindre svært slitte flater andre steder asfalteres også, inkl. hullene i Lille-Larsbråtvei. Nærmere informasjon blir gitt over ferien.

6) Ny hjemmeside
Hjemmesiden vår www.sankthansfjellet.no  lanseres til Sankthans i ny drakt. Dette er en første versjon som vi vil jobbe videre med. Vi tar gjerne innspill fra beboerne på mulige forbedringer! Alice Seehuus er redaktør for siden. 

Med hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i juni 2010

GOD SOMMER!