Rundskriv 4 / 2011

1) Asfaltering sommeren 2011
Det er lagt ut en oversikt på www.sankthansfjellet.no over områdene som skal asfalteres i sommer. Listen kan også fås ved henvendelse til styret. Arbeidene vil kun i meget korte perioder begrense adkomst noe.

2) Maling av grunnmurer
Mange hus har behov for å male grunnmur. Vi ber beboerne male dette selv. Det skal benyttes mørk grå farge som ”jorder” huset til bakken, ikke lys/hvit. Legg en lapp med navn/adresse i postkassen på vaktmester-bygget merket ”murmaling”. To dager senere vil maling stå klart utenfor bygget. Oppgi antall kvadratmeter mur. 

3) Søppel!
Det skal etter husordensreglene IKKE settes søppel på utsiden av søppelanleggene. Dette resulterer i advarsel fra styret. Ved gjentatte brudd vurderes utkastelse. Fyll ikke kassene så fulle at lokket ikke kan lukkes!

4) Ballspill!
Ballspill skal ikke skje på snuplassen i Lille-Larsbråtvei, men på området tilrettelagt ved lekeplassen der. Ev. øverst i borettslaget mot skogen.

5) Offentlig versjon av styreprotokoller
Styret har besluttet med virkning fremover å legge ut offentlig versjon av protokoller fra styremøter på hjemmesiden. Taushetsbelagt informasjon er selvfølgelig tatt bort.

6) Ferieavvikling i styret
I juli vil styret kun håndtere hastesaker. Vi er tilgjengelig på e-post og telefon.

Med vennlig hilsen styret
Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i juni 2011

GOD SOMMER !