Rundskriv 4 / 2013

1) Dugnad 7. mai
Ordinær vårdugnad er 7. mai og skjer som vanlig med forfriskninger og oppmøte fra OVS og styret. 

Før dugnadsdagen 7.mai kan rodene også selv avvikle lokale dugnader.

Søppelsekker i tilstrekkelig mengde vil være delt ut til rodekontaktene. OVS vil fortløpende fjerne det som samles opp av kvist og kvast.
Det settes også ut en konteiner kun til grøntavfall ved vaktmesterbrakka.

NB! Veier som er brede nok for bil blir feid av OVS med maskin både før og etter dugnadsdagen. Vi oppfordrer dere til å feie grus ut i veibanen!

☻ For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før selve dugnadsdagen.
☻ Oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at traktoren fra OVS lett kan fjerne dem.
☻ Rodekontaktene bes finne egnede steder for oppsamling av løv/grener mv., gjerne i forbindelse med søppelanlegg. Grus som ligger igjen skuffes/rakes sammen og legges godt synlig for OVS.
☻Styret sørger for forfriskninger og boller til alle som deltar på dugnaden. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert.

På dugnaden skal også områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, prioriteres. Her er det mye løv og grus i kantene!

Lekeplasser:
Det er dugnad på lekeplassene 7.mai, samtidig som den årlige dugnaden. På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På lekeplass 2 og 3, dvs. i «Lille-Larsbråtvei» og ved snuplassen i Larsbråtveien, skal sanden rakes og freses/luftes. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.

2) Konteinere for større husholdningsavfall 8. – 10. mai
Det settes ut konteinere for større avfall fra boligene onsdag 8. mai ca. kl. 12.00 og til fredag 10. mai ca. kl. 15.00. Konteinerne settes ut på garasjefelt I, II og V samt på snuplassen i Lille-Larsbråtvei.


NB! Bildekk, elektriske artikler eller annen form for spesialavfall skal ikke kastes her. Dette innebærer store ekstrakostnader, som vil bli fakturert de som kaster det, sammen med en advarsel fra styret. Slik avfall leveres av beboer på miljøstasjon, f. eks. Haraldrud i Brobekkeveien.

3) Sjekk av elektrisk anlegg i mai /juni – egenkontroll i forkant
Nord. El. vil i mai/juni kontrollere alt elektrisk anlegg i borettslaget. Alle sikringsskap i boligene termofotograferes for å avdekke eventuelle feil.

Før kontroll skjer ber vi beboerne selv utbedre løse stikkontakter og andre feil dere kan se selv.

Den enkelte vil bli orientert ved særskilt rundskriv om eksakt dato og tidsrom for kontroll. Det er i tillegg til bolig behov for tilgang til garasje.

4) Maling – vinduer, dører og boder mv.

Inngangsdører - terrassedører

For å «matche» husfargene skal dører ha jordfarge.[1] Den enkelte velger selv farge innenfor disse rammer.

Dører skal ikke være hvite da det bryter sterkt med konseptet som fargeplanen i borettslaget bygger på.

Inngangsdører som er eksponert for innsyn og som bryter med fargeplanen bes malt av den enkelte i 2013. Det er mulig å benytte rulle med akseptabelt resultat. Ta kontakt med styret ved spørsmål om maling.

NB: Styret vil «feie for egen dør», og sikre at vaktmesterbygget blir i tråd med kravene. Det ser ikke bra ut i dag.

Grunnmurer: Mange hus har behov for å male grunnmur. Vi ber deg male dette selv. Det skal benyttes mørk grå farge som ”jorder” huset til bakken, ikke lys/hvit. Legg en lapp med navn/adresse i postkassen på vaktmesterbygget merket ”murmaling”. To dager senere vil maling stå klart utenfor vaktmesterbygget. Oppgi antall kvadratmeter mur.

Boder; Enkelte boder er fremdeles ikke malt andrestrøk.                   
 Der spikerhoder ikke er overmalt, så mangler andrestrøket. Alle boder er malt på dugnad av beboerne, og vi ber de det gjelder male sin bod. Maling til boder kan fås hos vaktmestertjenesten (se «Grunnmurer» over). Skriv på lappen om du trenger brungrå, sort eller sienna («gul») farge.

Vinduer mv.; Alle vinduer skal ha brun (gulbrun) farge. De som har hvite vinduer ber vi om at maler om til riktig farge. Maling fås fra OVS som nevnt over. Merk lappen med at det gjelder «vindusmaling».

Rørføringer for varmepumpe skal males i husets farge.

5) Kjøp av ferdig malte vinduer ved utbygging mv.
De som ønsker å kjøpe nye vinduer i forbindelse med utbygging, ev. som av andre årsaker ønsker å skifte vinduer for egen kostnad[2], kan henvende seg til styret. Vi vil i samband med annet innkjøp kunne bestille ferdig malte vinduer på vegne av andelseierne (lavere enhetskostnad).

Frist for tilbakemelding til styret: 20. mai.

6) Utvendig arbeid - ventiler
I mai-juni vil lufteventiler som er løsnet øverst på enkelte vegger bli festet. Dette er i all hovedsak på vegger som ble malt (ikke skiftet) i 2007-08. Arbeidene utføres av Malermester Askautrud. Dette til info.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag           
Haugerud, i april 2013

[1] Se regler for påbygg og andre bygningstekniske tiltak.

[2] Ytre vedlikehold og utskifting er borettslagets ansvar. Utskifting av komforthensyn mv. kan imidlertid velges av andelseier for egen kostnad.