Rundskriv 4 / 2014

1) NB: Ikke betal felleskostnad for juli to ganger!
OBOS har ved en feil sendt krav på felleskostnader for juli to ganger. Det skal selvfølgelig bare betales en gang, så sjekk også e-faktura og autogiro og slett det ene oppdraget dersom to oppdrag fremgår.

Kontakt OBOS dersom dere ved et uhell skulle bli belastet og ikke motta refusjon for det som er for meget betalt innen 14 dager. OBOS har tlf. 22 86 55 00.

2) Søppelløsninger – planlegging av møteplasser
De nye søppelløsningene er under etablering i form av tre anlegg henholdsvis på garasjefelt 1 i Haugerudveien, nederst i Lille-Larsbråtvei og ved snuplassen øverst i Larsbråtveien. Anleggene er planlagt for å kunne ta samlet søppelmengde for hele borettslaget med tømming hver 14. dag fremfor hver uke som nå, og innebærer lavere løpende driftskostnader.

Det nye anlegget ved snuplassen øverst i Larsbråtveien erstatter de to mindre anleggene øverst i borettslaget samt søppelskuret utenfor styrerommet.

Det nye anlegget i Lille-Larsbråtvei erstatter eksisterende anlegg der samt anlegget i krysset Larsbråtveien-Haugerudveien.

Anlegget i Haugerudveien erstatter eksisterende anlegg på stedet.

Styret vil på styremøte over sommeren vurdere om vi skal fase ut øvrige eksisterende «satellitt»anlegg (på garasjefelt 2, v/ garasjefelt 4 og Lille-Larsbråtvei øvre del) med grunnlag i en kost/nyttevurdering.

Inntil denne vurdering er gjort kan det være aktuelt å blende av deler av kapasitet i nye anlegg.

Møteplasser

I løpet av sensommeren og høsten vil møteplasser (sittegrupper mv.) bli utredet og prosjektert for senere utførelse (antatt fra 2015). Plassene tenkes etablert i tilknytning til borettslagets tre lekeplasser.

Beboerne i de aktuelle områder vil bli informert om planlagte løsninger og kunne gi innspill i forkant av at beslutninger tas. Det vil bli lagt vekt på å skjerme boliger som er eksponert for tiltak med beplantning mv.

Bruk av overskuddsmasse fra søppelanlegg mv.

Overskuddsmasse fra gravearbeider er allerede lagt ut nederst i Lille Larsbråtvei for etablering av et slikt område mellom lekeplass og nytt søppelanlegg. Randsoner sås til foreløpig. Noen trær ble også fjernet samtidig med tiltakene.Treet utenfor styrerommet ble felt samtidig med arbeidene bl.a. fordi det var skadet og hadde begrenset levetid. Styret beklager at ikke vi fikk gitt tilstrekkelig informasjon i forkant til beboerne som ble eksponert for arbeidene.

3) Innbrudd i borettslaget
Som nevnt i forrige rundskriv har vi dessverre opplevd noen innbrudd i borettslaget. Styret har fått melding om til sammen tre innbrudd. Vi har også fått melding om at en ukjent person skal ha gått rundt og fotografert boliger for en tid tilbake. Skulle dere påtreffe noen, ta signalement og meld fra til styret/politiet.

Erfaringen i borettslaget over tid er at det skjer innbrudd år om annet. Vi håper nå det er «over» men ber alle følge med på om det skjer unormal aktivitet og se etter hverandres boliger i ferietiden.

4) Ny parkeringskontakt i styret
Styremedlem Erland Vestby, Larsbråtveien 203, tlf. 975 30 323 er ny parkeringskontakt. Erland er kontaktperson for tildeling av parkeringsoblat (klistremerke) til beboers egen bil. Parkeringskort (blå/gule) kan også fås hos ham. Parkeringskort formidles også av øvrige styremedlemmer.

Eventuelle klager på gebyr som ilegges av Smart Security iht. skilt rettes til selskapet. Send gjerne en kopi til styret til vår postkasse v/nr. 223 eller pr. e-post sankthansfjellet@gmail.com Om du mener et gebyr er uriktig ilagt og ikke får medhold hos selskapet kan du kontakte styret v/ Erland.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i juni 2014