Rundskriv 5 / 2010

1) Evaluering av styret, vaktmestersentralen mv.
Som informert tidligere har styret satt i gang en evaluering av hvordan vi løser oppgavene. Vi ser på alt fra hvordan styret arbeider og de oppgaver vi prioriterer (selvevaluering) til hvordan våre samarbeidspartnere løser oppgaver. Vi ønsker å høre din oppfatning! Vedlagt følger et spørreskjema som kan leveres til styrets postkasse utenfor kjellerinngang Larsbråtveien 223 eller til e-post: styret@sankthansfjellet.no

Svar kan om du ønsker det gis anonymt.

2) Asfaltering
Anleggsgartner Guthorm Hoff er i gang med asfaltarbeider i borettslaget. Arbeider er startet opp særlig ved Larsbråtvn. 125 og innover. Styret beklager at vi grunnet ferieavvikling og noe raskere oppstart enn planlagt ikke fikk gitt nærmere informasjon til boligene. Generelt skal imidlertid arbeidene ikke innebære lavere fremkommelighet ut over de tider mannskapene arbeider.

Andelseiere som ønsker utført arbeider for egen regning kan kontakte Hoff direkte på telefon 976 68 368.

3) Ny hjemmeside – forum og oppslagstavle!
Hjemmesiden er lansert og under fortløpende videreutvikling. Vi oppfordrer beboerne til å bruke siden, hvor også nyheter legges ut raskere enn vi kan greie i rundskriv.

Det er et forum for beboerne og et sted hvor det kan legges inn ”til salgs” eller ”ønskes kjøpt/leid” og lignende av den enkelte (se under ”aktiviteter”).

Alice Seehuus er redaktør for siden. Nøl ikke med å ta kontakt om du trenger hjelp til å legge ut noe for salg etc. om du ikke selv har internettilgang. Adressen til hjemmesiden er www.sankthansfjellet.no

 4) Inngjerding og annen privat bruk av fellesareal
Vi minner om at det kreves tillatelse fra styret for å gjerde inn eller på annen måte å benytte fellearealer som ligger tett inntil egen bolig. Se tegning på www.sankthansfjellet.no om hva som er fellesareal og hva som hører til bolig.

Det er praksis til på visse forutsetninger å godta at areal benyttes av andelseier om gode grunner tilsier det og det ikke er mothensyn av betydning. Det beror på en konkret vurdering om tillatelse skal gis, og hvor det særlig vurderes om arealet er viktig å opprettholde for bruk av fellesskapet.

Styret har innført som fast praksis i slike saker at dersom arealet skal benyttes av fellesskapet, skal det føres tilbake uten omkostninger for borettslaget.

5) Aktivitets- og kulturgruppe!! (?)
Styret ønsker, jf. også forslag fra en beboer, å lodde interessen for en gruppe som kan ha drivsansvar for ulike nye og gamle aktiviteter i borettslaget. Vi har allerede en person som har sagt seg villig til å medvirke ved oppstart av en aktivitets/kulturgruppe eller lignende. Det kan også være aktuelt å etablere et lite ”historielag” i borettslaget.

Slike grupper er ofte en forutsetning for å få til noe. Hagelag og trefellingsgruppe har f. eks. det aller meste av æren for videreutvikling av fellearealer og nødvendig hogst i borettslaget.

De som er interessert: Meld dere til styret!

6) Maling av boder mv.
Vi minner igjen om at de det gjelder må male strøk nr. to på boder, beise gelendre og rekkverk på terrasse mv. Kontakt vaktmestersentralen for å få maling. (se rundskriv 4/2010)

De som ikke har malt føringer for varmepumper må gjøre dette.

7) Tilbud på automatsikringer
Styret er nå ferdig med vurdering av automatsikrings tilbudene.

Avtale inngås direkte mellom elektriker og den enkelte. Styret er ikke med som avtalepart, men har kun medvirker til å skaffe frem et godt tilbud etter, vår mening.

Tilbudet blir delt ut til de interesserte.

NB: En elektriker har ved en misforståelse allerede delt ut tilbud til boligene. Dette er selvfølgelig lovlig, men ikke i tråd med planen.

 

Med hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i september 2010