Rundskriv 5 / 2012

1) Tilbakemeldinger fra beboerne – Norsk Brannvern
Styret ønsker rutinemessig tilbakemeldinger («etterkontroll») på Norsk Brannverns oppsetting av røykvarslere, kontroll av brannslange og opplæring i bruk av utstyret.

Avtalen innebærer at ;

-      3 røykvarslere skal oppmonteres på hovedsoverom, i gang ved trappeløp og i annen etasje ved trappeløp. Dette skal også skje hvor det er alarmanlegg montert av beboer.

-      Brannslange skal kontrolleres (trekkes ut og inspiseres visuelt)

-      Det skal gis opplæring i bruk av slukkemidler

-      Branninstruks deles ut

Dersom noen har opplevd mangler ved utførelsen, som f.eks. at varslere kun utleveres uten oppmontering av Norsk Brannvern, så ber vi om tilbakemelding snarest.

I 8 % av boligene var ingen hjemme. Vi ber om at disse melder seg til Egil Kjelbrott tlf. 913 91 875 for avtale om oppmontering av røykvarslere og sjekk av brannslange.

3) Bruk av fellesarealer - vedlikehold
Utsetting/montering av (mer eller mindre) permanente lekeapparater som trampoliner, badmintonnett osv. på fellesområder skal være tilstrekkelig sikret av HMS hensyn og naboer skal høres. Permanente ordninger skal det søkes styret om.

Vi oppfordrer ellers beboere til å bistå med vedlikehold av fellesarealer ved behov. Oppsal Vaktmestersentral (OVS) kan ikke prioritere alt, og er som informert tidligere heller ikke ment å kunne dekke alt.

4) Tette sluk på bodtak mv.
Det er viktig at avrenning fra tak (sluk) holdes åpne. OVS melder om mange tak med mye vann. Vi ber beboerne følge med på sluk på bodtak og renske opp ved behov. De som ikke klarer dette alene kan henvende seg til OVS.
 

5) Kildesortering av avfall
Alle husstander i Oslo kommune skal nå kildesortere matavfall og plastemballasje.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder.

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet og fraktes til et optisk sorteringsanlegg som sorterer posene fra hverandre etter farge.

Bruk også papirbeholderne og glassretur i størst mulig grad, dette er gratis for borettslaget, mens vi må betale for å levere vanlig husholdningssøppel. Mer info finner du her: www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

6) Takk for innsatsen – lekeplass «Lille-Larsbråtvei»

Lekeplassen er ferdigstilt. En stor takk til foreldregruppen Bente Kinn og Inger Lise Eikli Rygh, samt dugnadsgjengen som gjorde en flott innsats med montering av apparatene.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag               
Haugerud, i juni 2012                 

OG FORTSATT GOD SOMMER!!