Rundskriv 5 / 2013

1) NB: Elsjekk av garasjer 11. juni!
Tirsdag 11. juni må garasje stå tilgjengelig for kontroll på dagtid, fra

kl. 08.00 - 18.00.

Lås kun med borettslagets standard nøkkel på dørhåndtak (Eventuelt la døren stå ulåst om du ikke har denne nøkkelen).

Du som har automatisk portåpner må frakople denne eller levere nøkkel for åpner til vaktmestertjenesten eller et styremedlem.

Rydd bort i bakkant i garasjen slik at det er mulig å komme til stikkontakt/måler.

2) Sjekk av elektrisk anlegg – utbedringer
Den enkelte vil etter at sluttrapport foreligger fra Nord El. få tilsendt skjema fra styret (rapport over leilighet fra Nord El.) om anbefalte og pålagte tiltak fra styret for elanlegget, der dette er aktuelt.

3) Takk for innsatsen!
Styret ønsker å takke alle – små og store - som deltok på dugnaden for flott innsats på fellesområdene i år. Neste år skal vi for vår del få delt ut en større mengde sekker til rodekontaktene lenger tid i forveien.

4) Dugnad for maling og fjerning av mindre trær/buskas
Vi vil på ettersommeren/høsten initiere dugnad på maling av grunnmurer og rekkverk mv. Men det er ingenting i veien for at dette kan gjøres på eget initiativ. Dere får maling hos OVS.

I tillegg vil vi bestille container for hageavfall samt at det vil stille folk som er dyktige med sagen for å fjerne uønskede småtrær og buskas.

5) Trefelling
I disse dager sendes ut nabovarsel for felling av trær. Vi legger ut på hjemmesiden dato og hvor man kan hente evt. peisved.

6) Ekspert på ventilasjon og vann
Styret skulle gjerne har fått kontakt med beboere som er fagfolk ventilasjon og vann for å få generelle ekspertråd. Ta kontakt på sankthansfjellet@gmail.com

 

Med ønske om en god sommer

Styret i Sankthansfjellet Borettslag           
Haugerud, juni 2013