Rundskriv 5 / 2014

Ekstra parkeringsplasser!
På garasjefelt 3 blir det etablert en ny permanent parkeringsplass. I svingen ved Larsbråtveien, helt øverst mot garasjene (felt 4) er det nå utvidet sommerparkering. Nb! Når søppelsekkene over parkeringsskiltene fjernes - utgår sommerparkeringen.

Vi minner også om at det på felt 2 allerede er parkeringsplasser syd for garasjene.

Rodekontakter bes kontakte Erland Vestby!
Samtlige rodekontakter oppfordres av styret til å oppgi mailadresse og mobilnummer til Erland Vestby – send mail til erland@kapital.no eller kontakt ham på 97 53 03 23

Sverigetur for pensjonister 13. oktober!
Sett av datoen for denne tradisjonsrike tur! Invitasjon deles ut senere.

Trær i borettslaget – merking for felling
Trefellingsgruppa har gått igjennom store deler av grøntarealene i borettslaget, og flere trær er blitt merket med rød sprayfarge[1] for å felles!

Eventuelle kommentarer rettes til Nina i trefellingsgruppa, ninawallin@outlook.com / telefon 473 47 945 senest innen 21. september.

Tilegnelse av fellesareal - søknadsplikt
Nye tiltak på fellesområder godkjenning fra styret, jf. husordensreglene (inngjerding, opparbeidelse med heller etc.). Fellesområde er areal utenfor atriet. Dvs. utenfor linjen trukket fra vegglivet på naboens bod og til egen bod. Styret vil vektlegge om tiltaket fører til ulemper for naboer, bruk av fellesareal mv. Ofte er det kurant. Det er grunnregelen vår – Kardemommebyloven – som er førende for utfallet av saken.

Graving ved gangvei fra Larsbråtveien 5 flg.
Canal Digital legger fiberkabler (kostnadsfritt) i høst til inntakspunkt for borettslaget v/ nr. 79. Dette innebærer bl.a. gravearbeider langs gangveien opp dit. Styret har sikret at infrastrukturen kan benyttes av borettslaget i annen sammenheng hvis aktuelt.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag    
Haugerud, i september 2014

[1] Når det gjelder området bak lekeplassen ved «Lille Larsbråtvei» vil det tynnes selv om trærne ikke merket. Det samme gjelder området rundt vaktmesterbrakka og garasjeanlegg 3.