Rundskriv 6 / 2012

1) Grøntavfall og husholdningsavfall
Grøntavfall som kastes i skoggrensen kan spre vekster inn i marka som ikke hører hjemme der. Grøntavfallshauger er «utklekkingsanstalt» for brunsnegler.

Grøntavfall skal IKKE kastes i randsonene av borettslaget, men legges på faste oppsamlingsplasser inne i borettslaget (OVS samler opp). Rodekontaktene/styret kan tilvise oppsamlingsplasser.

Den som legger husholdningsavfall utenfor søppelanleggene får advarsel. Gjentatte varsler kan gi grunnlag for utkastelse.

2) Styret befarer borettslaget – maling av boder
Styret befarer rutinemessig alle hus og fellesområder i borettslaget i høst for å se etter vedlikeholds- og sikkerhetsmangler. Vi har bl.a. sett at flere boder kun er malt ett strøk (nytt panel med «bart metall» på spikerslag).

Vi ber de dette gjelder male boden på dugnad - slik alle andre har gjort tidligere. Maling fås ved å kontakte Oppsal Vaktmestersentral.

Du som bare malte spikerhodene: Det holder ikke - og er meget synlig J

Punkt 3) mangler i rundskrivet.                                                                                  

4) Egenandel forsikring økes fra 2013
Grunnet høy skadefrekvens og store utbetalinger for vannskader over tid, har styret fått varsel fra KLP om økning av forsikringspremie fra       1. januar 2013 (60% økning i tillegg til indeks - som vil merkes av alle på månedlig felleskostnad). Utbetalingene knytter seg i stor grad til skader hvor andelseiere har vedlikeholdsansvar. Vanlig egenandel er samtidig pålagt økt til minimum kr. 25 000.-. (fra 5000.- i dag).

Styret innhenter alternative tilbud fra andre selskap, men varsler herved om at du fremover uansett må regne med å dekke mer selv, gjennom     f. eks. økt egenandel.[1]

Vi anbefaler alle å skifte gamle beredere, sette disse i rom med sluk, og montere «waterguard» e.l. i rom uten sluk (kjøkken særlig).

Oslo Vann og Varme AS viderefører sitt tilbud om beredere mv. til andelseierne slik dette er informert i tidligere rundskriv.

5) Tilbud på slukkemidler – oppsamlingsrunde Norsk Brannvern AS
Norsk Brannvern gjennomfører i september/oktober en rutinemessig oppsamlingsrunde i borettslaget for opplæring samt kontroll etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-5. Varsles særskilt.

Styret anbefaler alle å ha godkjent brannslukningsapparat i tillegg til branntrommelen (ett slukkemiddel i hver etasje). Brannteppe anbefales også som ekstra sikring.

Du må selv kjøpe inn ekstra slukkemiddel.[2] Norsk Brannvern AS tilbyr apparater til gunstig pris.[3]

NB: Vi ber de som ev. har opplevd at brannvarslere har falt ned eller ser andre mangler som må rettes, om å melde fra i forkant av oppsamlingsrunden. Send kopi til styret.

6) Garasjer og parkering utenfor egen garasjeport
Bruk av garasjene:
 Vi minner om at garasje fortrinnsvis skal benyttes fremfor å parkere på felles parkeringsområder. Garasje forutsettes videre brukt til parkering fremfor lager. De som ikke benytter garasje anmodes om å leie ut til beboere.

Kontakt Garasjelaget v/ Egil Kjelbrott, dersom du ønsker å leie eller leie ut din garasje.

Parkering foran egen garasjeport: Garasjer hvor det kan parkeres foran garasjeport er merket av på garasjeanlegg. Adgangen til å stå parkert utenfor er i første rekke ment for å sikre flere parkeringsplasser, og ikke for å slippe bryet med å bruke garasjen. Vinterstid vil biler ev. bli fjernet på eiers regning og risiko hvis det er behov for å rydde snø.

Noen steder blir atkomst vanskeligere for nabogarasjer.

Vis hensyn - husk «Kardemommebyloven».

7. Feil ved TV-signaler og/eller internett over kabel?
Opplever du fremdeles feil ved TV-signaler og eller internett over kabelanlegget? Meld i tilfelle inn feilen til Canal Digital. Styret ønsker at du sender oss kopi av meldingen.

De som fremdeles har problemer og har meldt inn feil bes påse at feilen fremdeles står på liste hos Canal Digital.

Canal Digitals teknikere viser til at de pr. nå ikke har registrert generelle feil på vårt anlegg.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag               
Haugerud, i september 2012                 

[1] Styret ønsker fortsatt å la andeleiere benytte borettslagets «gårdsforsikring»,.

[2] Borettslaget ivaretar slukkemiddelet branntrommel for å tilfredsstille minstekrav til slukkemiddel.

[3] Andelseierne velger selv hvor de vil kjøpe godkjent utstyr. OBOS rabatt gis bl.a. av selskapet Boligsikring:

http://www.obos.no/medlemskap-og-fordeler/oversiktmedlemsfordeler/medlemsfordeler/boligsikring