Rundskriv 6 / 2013

Sjekk av elektrisk anlegg – klargjøring av kontrollrapport
Da det er kommet en del spørsmål vil styret klargjøre litt nærmere om oppfølgning av elsjekken.

Hva er avvik jeg må følge opp nå?
Det skilles i rapporten mellom avvik kategori 1 og 2. Kategori 2 er alle punkter som står som ikke OK De punktene som står som «bør» i rapporten, og ligger under «OK», er avvik kategori 1.

Den enkelte bør også rette opp det som eventuelt er anmerket under «OK».

Enkelte har fått anmerkning på punktet «Jording» som både «OK» og «Ikke OK».

Det er nå avklart med Nord El. at dette punktet er «OK» og behøver ikke følges opp.

Styret beklager uklarhetene som er skapt.

Kan jeg gjøre enklere utbedringer selv?
Ikke-faglærte kan kun utføre mindre arbeid i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom det utføres sikkerhetsmessig forsvarlig.  Med mindre arbeid menes:

- Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.

- Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.

- Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.

- Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.

- Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.

- Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.

Gjøres utbedringer på egen hånd og det er synlig hva som er gjort, kan du normalt dokumentere det med «før» / «etter» bilder der det kan vises, og sende dette til styret med forklaring av hva som er utført og hvor (dersom avvikene alle kan lukkes på egen hånd, og det ikke benyttes fagmann).

En gjennomgående problemstilling i boligene er at det flere steder er ujordede kontakter som skal være jordet på kjøkken, bad og ute. Videre at det er blanding av kontakter i samme rom, samt utstrakt bruk av skjøteledninger. Det kreves fagperson for å skifte kontakter og legge opp nye kontakter som erstatning for skjøteledninger.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag