Rundskriv 6 / 2014

Følgende rundskriv ble sendt ut med feil nummerering som "Rundskriv 7 / 2014". 

1) Felleskostnader justeres med kr. 300.- fra 1. januar 2015
Felleskostnadene øker med kr. 300.- fra 1. januar 2015. Hovedårsaken at faste utgifter øker (off. avgifter, generell prisstigning mv.). Bl.a. øker vann/kloakkavgift med 22 %. Delvis øker noe felleskostnadene for å kunne opprettholde ambisjonsnivået som er fastlagt for nedbetaling av fellesgjeld/avsetning til fremtidig vedlikehold.

2) Egenkontroll av krypkjellere
I forbindelse med gjennomgang av vedlikeholdsplanen henstiller vi til beboerne om å inspisere egen krypkjeller. Dersom det er synlig tegn til vannansamling, enten ved forekomst av vann eller tydelige merker av at vann har kommet inn, ber vi om at dette meldes til styret innen 1. desember.

3) Høst og vinterforberedelser
Vi ber alle om å;

-  Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å        sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv.

- Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede

- Ha på utelys på boder mv.

- Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er

 erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.

- tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.

4) Parkering
Vi henstiller til alle å bruke garasjene for å sikre tilstrekkelig parkeringsmuligheter for gjester. Det følger av husordensreglene at garasje skal benyttes.

RØDT oblat (merket 2011/2012) er gyldige også i 2015. Gjesteparkeringsbevis er GULE. De eldre blå gjesteparkeringsbevis gjelder fremdeles.

Du kan få gule parkeringskort for å kunne stå ved bolig mv. ved spesielle behov, knyttet til oppussing v/ håndverkerfirmaer og andre kortvarige behov for parkering på indre område.

NB: Datointervall må angis.

Kontaktperson i styret for oblat og gjestekort mv. er Erland Vestby, Larsbråtveien 203. Alle styremedlemmer er kontaktpersoner for gjestekort, samt ved nevnte spesielle behov.

5) Kabel-TV – evaluering av dagens tilbud
Styret har de siste månedene hatt en gjennomgang av vår leverandør på kabel-TV-nettet (Canal Digital). Vi kom frem til at det kun var Get og Canal Digital som tilfredsstilte våre krav for valg av leverandør.

Styret har etter en helhetsvurdering funnet at det beste tilbudet for borettslaget er å fortsette med eksisterende tilbyder. Konklusjonen og innstillingen til styrebehandlingen kan lastes ned fra våre hjemmesider. Alternativt send oss en melding i postkassen så skal vi legge dem i postkassen.

6) Vedrørende trefelling
Det er nå fritt frem å ta ned de små trærne som er merket. Det er mange små trær som kan tas med handsag! 

Flere av de store trærne som var merket, er nå felt. Det vil felles i løpet av de nærmeste ukene. 

På de steder hvor det er felt trær ligger det ved, som fritt kan tas med hjem. Ellers er det veldig fint om de som kan, hjelper til med å levere grener ol i grøntcontaineren ved vaktmesterbygget. OVS vil også kunne hjelpe til å fjerne grener og lignende som er igjen, men da må det dras frem til asfalterte gangveier slik at de kommer til med traktor. 

For å holde borettslagets fellesområder velstelte, har vi behov for at alle som kan bidrar Emoji

7) Søppel og hageavfall
Hageavfall kan legges:
(Avklares med OVS)

Søppel skal ikke plasseres på utsiden av søppelanlegg. Styret vil følge opp overtredelser overfor den det gjelder.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag     
Haugerud, i november 2014