Rundskriv 7 / 2010

1) Endring i felleskostnad
Borettslaget
Som direkte følge av økning i faste driftskostnader økes ordinær felleskostnad for borettslaget med kr. 150.- fra 1. januar 2011. Beløpet dekker kun økning i kostnader vi ikke lett kan velge bort som f. eks. renovasjon… Rehabiliteringstillegget holdes uendret.

Garasjelaget
Felleskostnad for garasjene økes med kr. 30.- pr. mnd. Årsaken er tidligere varslede vedlikeholdsbehov for garasjene (tak) hvor vi planlegger å skifte tak på garasjer med råteskader i 2011.

2) Høst og vinterforberedelser
Vi henstiller dere om å

  • a) Fjerne løv i takrenner mv. på husene.
  • b) Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede…
  • c) Ha på utelys på boder mv.
  • d) Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren.
  • e) Husk å tappe av utekraner som ikke er frostsikret!

Vi skal på vår side gjøre det vi kan for å bedre fremkommeligheten i vinterhalvåret. Styret har bl.a. kontaktet ISS Landscaping som brøyter hovedveier mv. for oss for sammen med dem og OVS skape klarere linjer for hvordan snø skal ryddes.

3) Nye parkeringsoblater og gjesteparkeringskort fra januar
Vi gjentar og presiserer informasjon fra forrige rundskriv:

 Ett P-oblat for beboerparkering kan tildeles bolig med flere biler, gjeldende fra 1. januar 2011. Garasje forutsettes å benyttes slik at du ikke får oblat ved kun én bil i husstanden. Nye oblat deles ut i desember. NB: Du risikerer gebyr uten oblat!

Fyll ut skjema hvis du trenger oblat for bil og lever det i postkasse v/ Larsbråtveien 223 - på veggen v/ styreromsdøra. 

 Merk at gjesteparkeringskort ikke kan benyttes av beboere. Dagens blå gyldige kort vil gjelde også i 2011

 Fra 1. januar 2011 vil det være mulig å parkere mer enn 3 dager i strekk på parkeringsområdet i Larsbråtveien (forsøksordning).Se fotnote1  Det er etablert nye parkeringsplasser ved garasjeanlegg II.  Det er etablert P-område for tilhengere bak garasjeanlegg IV. Kontakt styret ved ønske om bruk for kortere eller lengre tid. Merk at området her ikke (kan) brøytes om vinteren!

4) Tegnekonkurranse!
Vi ønsker tegninger til de fleste emnene på våre hjemmesider.
Vi skal bytte ut de fleste tegningene som er der idag med egen-produserte (håper vi). Gjerne tegninger med litt humor. Gå inn og se hva som er der og tegn noe i relasjon til det. Tegningene skal "illustrere" emnet som f.eks. den som ligger under "forsikring". (Den skal også erstattes med ny). Både barn og voksne kan sende inn. Tegninger vi bruker vil få "hederlig omtale" og det vanker en liten premie for de som utmerker seg aller mest. Frist: 31. desember.

5) Styreleder i november
Lars Nerli fungerer som styreleder i november.


Med hilsen
styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i oktober 2010

1 Øvrige p-områder gjelder regler som tidligere hvor det kan parkeres 3 dager i strekk, og at det må gå ett døgn i mellom før ny periode begynner