Rundskriv 7 / 2012

1) Felleskostnad fra 1. januar 2013
Ordinær felleskostnad øker med kr. 180.- fra 1. januar. Økningen reflekterer endring i faste kostnader. Det vesentligste av økningen skyldes høyere forsikringspremie. Ref. rundskriv 6/2012 er det varslet om betydelig økning grunnet høy skadefrekvens.

Nærmere info blir gitt om egenandel når tilbudsrunde og forhandlinger er avsluttet.

Rehabiliteringstillegget holdes uendret.

Pipetillegget (for de som har pipe) øker med kr. 7.-.

2) Parkeringsoblat og gjestekort i 2013
Rødt oblat (merket 2011/2012) er gyldige også i 2013. Det samme er blå gjesteparkeringbevis.

Kontaktperson for oblat er styremedlem Sturla Rusånes, Larsbråtveien 143.

Alle styremedlemmer er kontaktpersoner for gjestekort, samt ved spesielle behov for korttidsparkering mv. på området.

3) Trefelling
Trefellingskomiteen har fått felt en del trær i det siste. Primærbehovet for disse fellingene var å begrense skadeomfang av gangstier, kabelstrekk og garasjer. Dette arbeidet videreføres i 2013.

Komiteen har blitt kontaktet av beboere som ønsker å få felt trær i nærheten av sin bolig. Stort sett er dette begrunnet i at de sperrer for utsikt. Vi vil gjennomgå henvendelsene og befare. Der vi føler at beboere kan komme med innspill vil de bli invitert med på befaringen.

Uansett vil alle berørte beboere få melding om det er aktuelt å felle trær.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag               
Haugerud, i november 2012