Rundskriv 8 / 2010

1) Påminnelse: Tegnekonkurranse - snømannkonkurranse!
Vi minner om tegnekonkurranse for illustrasjon av hjemmesidene våre (se skriv 7/2010). Barn og voksne kan sende inn. Tegninger vi bruker vil få "hederlig omtale" og det vanker en liten premie for de som utmerker seg aller mest. Frist: 31. desember.

Bli med på ”snømannskonkurransen”: Send inn bilde til styret. Det vanker premie for den fineste snøfiguren. Frist: 31. desember.

2) Kulden…
Kulden ser ut til å bite seg fast. Sett på tilstrekkelig varme hvis dere reiser bort. Be noen å passe på at strømmen ikke går ved fravær. Husk at vannrør kan sprekke!

Ved tidligere erfaring for at rør under huset fryser må luker midlertidig tettes til kulden gir seg. Bruk gjerne snø som tettemiddel, som smelter når ”faren er over” (Tette luker om sommeren kan skape fukt og problemer med sopp/råte).

3) Solfest 21. desember
For å markere at vi snart går mot varmere tider blir det etter initiativ fra våre beboere båltenning m.m. på ”hundejordet” ovenfor borettslaget i skogkanten (stien opp fra snuplassen innerst ved Larsbråtveien 255). Nærmere informasjon om tidspunkt osv. blir gitt senere ved oppslag på hjemmesiden vår og på infotavlen ved søppelskuret ved styrerommet.

Med hilsen

styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i desember 2010

En riktig god jul ønskes dere alle!!