Rundskriv 8 / 2013

1) Søppel
Julen nærmer seg med stormskritt. Erfaringsmessig så vil det bli ekstra med søppel i denne perioden. OVS vil, som før, fordele søppel dersom det skulle bli behov for dette. Men vi må gjøre oppmerksom på at det ikke skal plasseres søppel på utsiden av søppelskurene. Er det fullt må dere gå til et annet skur eller oppbevare dette midlertidig hjemme (boden).

Husk at gavepapir kildesorteres sammen med øvrig papiravfall. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og andre innpakningsprodukter som ikke er papir.

Et annet godt tips er også å la fettet fra julematen stivne i grytene for så å kildesortere dette med matavfallet. Kastes dette i avsluket er det fare for at dette kan bli tett.

2) Snømåking og strøing
Styret henstiller til beboerne om ved behov å ta i et tak for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.

Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (det dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling.

3) Røykvarslere
Beboer skal skifte batteri en gang i året.

Brannvarslere skal testes regelmessig. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren, men testes ved f.eks. røyk fra stearinlys. (Tips: la lyset brenne, slukk, og la røyken treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

4) Giro til husleie
OBOS melder at det har vært en feil i utsendingen av giroer til neste års husleie. Det arbeides med å sende ut de resterende giroene.

En riktig god jul og godt nytt år ønskes dere alle!