Rundskriv 5 / 2015

Vedlikeholdsbehov på din bolig?
Vi vil over tid kunne bidra betydelig til å holde felleskostnadene lave gjennom enkle skadeforebyggende tiltak på bolig. Noen av disse områdene du selv kan forebygge på/vedlikeholde er:                                                                                                           

Fett og oljer fra matlaging
Borettslagets felles avløpsrør og rør i bolig ut til felles rør er vedlikeholdsspylt i senere tid slik at det ikke skal skje tilstopping, ev. med vannskader i bolig som konsekvens. På tross av dette forekommer det tilstoppinger. For å unngå dette så skal:

-          Fett fra stekepanner og kjeler ikke tømmes i oppvaskkummen og WC, men tørkes opp med tørkepapir som kastes i beholder for matavfall.

-          Oljer fra frityrgryter og lignende skal kastes som spesialavfall

Kostnader som følge av manglende oppfølgning kan bli belastet den det gjelder.

Planter etc. inntil bod- og husvegger
Hold vekster med bladverk ca. 15 cm unna vegg;

Blomsterbed langs grunnmur hus/bod må ha en beplantning som ikke kan gi skade på utvendig panel. Klatrende vekst må holdes i god avstand fra vegg ved espalier eller lignende. Utbedring av skader på panel pga. beplantning er beboers ansvar.[1]

Hvis mulig, så ta vekk vegetasjon /jord mv. som står oppunder panel. Ikke legg stein/heller tett oppunder panel der dette kan medføre at vann slår opp ved nedbør mv.

Maling av boder, grunnmurer og gjerder mv.
Boder, grunnmurer og gjerder har flere steder behov for å bli malt. Vi ber beboerne selv male egne boder og gjerder ved behov. Det samme gjelder garasjer.

Fremdeles er en del boder kun malt et strøk (og dette sees f. eks. ved at spikerhoder står umalt).

NB: Ikke mal på selve huset, men meld fra til styret. Styret vil bl.a. avklare om det er en garantisak overfor malefirma. Vinduer kan males!

Maling kan du bestille via Oppsal Vaktmestersentral (OVS):

Legg en lapp i den hvite postkassen på vaktmesterbygget i Larsbråtveien med beskrivelse av hva du trenger, farge, og adresse pluss telefonnummer. Så kontaktes du!

Alternativt kan det sendes en e-post til OVS: kontor@oppsalvaktmestersentral.no.

Kopier gjerne styrets e-postadresse på denne: sankthansfjellet@gmail.com

Farger: Boder og garasjer er enten Sienna (brungul), sort, eller gråbrun.

I tillegg til dette så ber vi alle være flinke til å melde inn skader på egen bolig som du ser kan utvikle seg.

Styret vil befare hele borettslaget over sommeren. Bl.a. vil vi se på behov for å fjerne vegetasjon. Alle oppfordres til å gjøre dette selv i løpet av sommeren slik at pålegg om å gjøre dette unngås.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Juni 2015

[1] Fra husordensreglene.