Rundskriv 6 / 2015

Takrehabilitering


Styret har valgt OBOS Prosjekt for å hente inn tilbud og velge entreprenør til takrehabiliteringen. Dette er et omfattende prosjekt og kravene til formaliteter er viktige, spesielt de juridiske, og derfor velger styret å bruke en ekstern konsulent.

OBOS er for øvrig prosjektleder for takrehabiliteringen for vårt "søsterborettslag" Munkerudsletta.

Når det gjelder å vurdere hvilke konsekvenser takrehabiliteringen får for husleien, baserer vi oss på beregninger gjort av Jan Furre. Han har laget en flerårig finansieringsplan som legger opp til følgende økninger: 500 kr/mnd. i 2016, 400 kr/mnd. i 2017 og deretter bare mindre økninger i årene framover. Vi gjør oppmerksom på at forslaget til husleieøkninger inkluderer ordinær husleieøkning som skal dekke offentlige utgifter, forsikringer, etc. Det er usikkerhet i denne type anslag, så bildet kan endre seg.

Finansieringsplanen til Furre er presentert på baksiden. Dette ble også presentert på beboermøtet 18. mai.

Vi tar sikte på å avholde et beboermøte om takrehabiliteringen tirsdag 22. september på Haugerud Seniorsenter. Nærmere informasjon om møtet kommer senere.

Vi ønsker alle en fortsatt riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Juni 2015