Rundskriv 7 / 2015

Status for forberedelser til takrehabilitering
OBOS Prosjekt utarbeider i disse dager et tilbudsgrunnlag, hvor planen er å innhente tilbud i løpet av 2015. Tidligste oppstart vil være våren 2016.

Når vi har mer informasjon om tilbudene, kostnader, behov og hensiktsmessig tidsplan holdes det beboermøte. Møtet vil holdes før det det inngås avtale om takrehabilitering.

Beboermøtet som tentativt ble satt opp til 22. september 2015 (se rundskriv 6/2015) utgår da styret ikke har ny informasjon i saken på dette tidspunkt. Rundskriv 6/2015 redegjør for antatte økonomiske konsekvenser.

Betaler du pipetillegg? Skal du ha pipe etter rehabilitering av tak?

Vi har erfart at en beboer har betalt pipetillegg (feiing) uten å ha ildsted/pipe. Alle bes sjekke om pipetillegg betales med kr. 22 pr. mnd. Samlet felleskostnad inkl. pipetillegg og garasje er kr. 4.981,-

Hvis du ikke har ildsted og betaler pipetillegg så meld dette til styret. Har du pipe og ikke betaler så meld dette. Ev. risikeres ikke å få feid pipen / at pipe fjernes ved takrehabilitering.

Ved rehabilitering av tak må det påregnes at ekstrakostnader i forbindelse med etablering av beslag ved pipe belastes den enkelte. Planlegger du å fjerne ildsted/pipe bør dette skje i forbindelse med takrehabilitering. Planlegger du å etablere ildsted bør dette koordineres med takrehabiliteringen.

Parkering
Fra 01.01.2016 vil de blå parkeringsbevisene (gjelder gjesteparkering på borettslagets plasser) ikke lenger være gyldige. Nye parkeringsbevis (røde og gule) kan fås ved å henvende seg til noen av styremedlemmene og/eller hos parkeringsansvarlig Erland Vestby, Larsbråtveien 203 (mobil: 97 53 03 23). Hvis du allerede har (røde/gule) gjestekort gjelder selvsagt de fortsatt.  

Det er kommet en henstilling fra Tomteselskapet (sameiet på oversiden av snuplassen øverst i Larsbråtveien) om at våre beboere og våre gjester ikke parkerer på deres gjesteparkeringsplasser.

Kjøring i stikkveiene
Det er kommet observasjoner på at enkelte holder altfor høy fart med bilene på stikkveiene i borettslaget. Vi ber om at det tas hensyn til at det er barn og andre gående her. 

El-bil
Styret ønsker å avklare interessen rundt el-bil, med alt det dette medfører - nye ladepunkter/ oppgradering av lademuligheter i garasje osv. Som kjent er ikke dagens el anlegg i garasjene egnet/beregnet for lading av ovennevnte. Interessenter bes kontakte styret og/eller sende e-post til erland@kapital.no. 

Med vennlig hilsen 
Styret i Sankthansfjellet Borettslag