Rundskriv 8 / 2015

Felleskostnader 2016
Felleskostnadene endres med kr. 500.- fra 1. januar. Tillegget gjelder i hovedsak forestående vedlikehold knyttet til tak, som etter vedlikeholdsplanen skal gjennomføres fra og med 2016. Tillegget inkluderer også ordinær kostnadsutvikling for drift av borettslaget. Tillegget er i tråd med det som er skissert i rundskriv 6/2015. Vi viser ellers til rundskriv 7/2015 om prosessen videre med å innhente priser og videre informasjon om planene.

Status takrehabilitering
Vi regner med at det vil bli sendt ut andbudsforespørsler i løpet av kort tid. Når disse er så mottatt fra aktuelle entreprenører vil styret vurdere disse og ta en avgjørelse. Vi vil innkalle til beboermøte når vi har mer konkrete tall å komme med.

Elbiler i garasje etc. – status for tilbakemeldinger
Når det gjelder Elbiler har styret kun registrert en tilbakemelding etter forrige rundskriv. Vi kommer derfor ikke til å foreta oss noe i forhold til etablering av felles ladepunkter mm. Vi minner de av beboerne som i dag benytter garasjene til lading av elbiler at dette skal avklares med styret i hvert enkelt tilfelle. Dersom du i dag benytter deg av lading i garasjer mm og ikke har avklart dette med styret, skal dette gjøres asap. Vi ønsker ikke å ha noen potensielle brannfeller i vårt borettslag.

Parkering
Vi benytter igjen anledningen til å minne om de blå parkeringskortene som kun gjelder ut 2015. Fra 2016 er det gule/røde gjestekort som gjelder. Det vil bli levert ut nye parkeringskort til alle. Ellers kan kort/røde oblater (én per registrert bil per husstand) og parkeringstillatelser fås ved henvendelse til Erland Vestby, Larsbråtveien 203 – mobil: 97 53 03 23.

Utplassering av glass/metall returløsninger
Beboerne har sikkert registret at vi har fått uplassert glass/metall-konteinere flere plasser i borettslaget.

Er det vanskelig å finne fram til deg?
Styret arbeider nå med å planlegge hvordan vi kan oppgradere skiltingen av vårt boligområde. 

Etter en runde i borettslaget, har vi merket oss noen boliger det er vanskelig å finne fordi veien dit er dårlig skiltet. Dette gjelder Larsbråtveien 197-203, 189-195 og 179-187. Disse husene ligger i nærheten av hverandre og uansett om du kommer ovenfra eller nedenfra i borettslaget er det dårlig med skilt til disse husnumrene. Det er heller ikke skiltet til Larsbråtveien 24-38 ved noen av veien inn mot disse husene. Det burde også vært et skilt på enden av rekka inn til Haugerudveien 5-13. 

Det er sikkert hus eller andre steder i borettslaget som det er vanskelig å finne som vi har oversett. Vi vil gjerne ha hjelp fra dere til å finne disse stedene! Send informasjon om steder i borettslaget som dere synes det er vanskelig å finne til Inger Spangen på e-post: ins@online.no.

I tillegge til å skilte noen områder bedre, planlegger vi å sette inn nye og bedre kart i skiltene med gul ramme. Vi vurderer om det også er behov for et oversiktskart som viser hele borettslaget, for eksempel ved garasjefelt 2 i Haugerudveien. 

Hvis det er noen i borettslaget som kan mye om skilting, tar vi gjerne imot råd eller bistand. Ta kontakt med Inger!

 

Høst/vinterforberedelser
Vi ber alle om å;

Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv. 

Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede

Ha på utelys på boder mv.

Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.

Tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.

Med vennlig hilsen 
Styret i Sankthansfjellet Borettslag