Rundskriv 7 / 2018

Tillegg i felleskostnader fra 2019
Felleskostnadene justeres opp med kr. 350 fra 1. januar. I tillegg er en mindre justering aktuell fra 1. juli. Utover indeksregulering og rentejustering kommer særskilt økte kostnader.

Begrunnelsen er økte kostnader:

  • Som informert i forrige rundskriv vil felleskostnader som ikke knytter seg til lån bli regulert i henhold til endring i byggekostnadsindeks. Siste tilgjengelige statistikk viser at denne er opp med 3,9 %, siste år, dvs. kr. 195.- pr. bolig pr. måned.

  • Renten på lånet vårt i Handelsbanken vil øke med 0,25 % i nærmeste fremtid, ca. med kr. 48.- pr. bolig. pr. måned.

  • Strømkostnader er minst doblet siste år, som innebærer at felleskostnadene må økes med kr. 182 pr. bolig pr. mnd. Tillegget skal vurderes ved varig nedgang i forbruk/priser over tid (Styret evaluerer i disse dager forbruket).

  • Kommunale avgifter øker med nærmere 10 %, som utgjør kr. 42.- pr. bolig pr. måned.

Til sammen utgjør endringene i kostander kr. 467.- pr. bolig pr. måned. Ut over økningen på kr. 350 i januar, avventer vi ytterligere tillegg i felleskostnader til 1. juli.

Ved å øke felleskostnadene i tråd med kostnadsutviklingen kan vi gjennomføre de større vedlikeholdsoppgavene som ligger foran oss knyttet til boder, vinduer mv. (informert om i forrige rundskriv).

Utelys
Det blir nå tidlig mørkt og vi henstiller om at de som har utelys sørger for at disse er slått på.

Parkering
Det er etablert nye gjesteparkeringsplasser for bruk utenom vintersesong ved garasjeområde 3 nederst i Larsbråtveien (innkjøring fra Haugerudveien). Disse plassene brukes til lagring av snø på vinterstid.

Søppel og Fettvett
Julen nærmer seg og erfaringsmessig så vil det bli ekstra med søppel i denne perioden. Vi må gjøre oppmerksom på at det ikke skal plasseres søppel på utsiden av søppelkonteinerne. Er det fullt må dere gå til en annen konteiner eller oppbevare dette midlertidig hjemme.

Husk at gavepapir kildesorteres sammen med øvrig papiravfall. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og andre innpakningsprodukter som ikke er papir.

NB: IKKE HELL MATFETT I AVLØPET. La fettet fra julematen stivne i grytene for så å kildesortere dette med matavfallet. Kastes dette i avløpet er det fare for at dette kan bli tett. Kostnader med dette kan belastes den det gjelder.

Brannsikkerhet
Borettslagets brannvarslere skal du teste regelmessig, og ordinære batterier byttes årlig. Varsler kan slutte å fungere uten å gi pipelyd. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren. Test røykvarslerne ved å brenne av to fyrstikker, og la røyken treffe varsleren (ikke la flammer treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Ved installasjon av private brannvarslings/tyverianlegg skal IKKE borettslagets tre varslere i bolig nedmonteres.

Meld fra dersom branntrommel mangler (noen få har valgt brannsluknings-apparat, som skal være levert nytt i 2012). Branntrommel skal ikke brukes til vanning eller tas ut av bolig.

Vi anbefaler den enkelte selv å anskaffe trommel/brannslukningsapparat i etasjen hvor borettslagets branntrommel ikke er plassert. Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat.

Vi anbefaler alle å skifte til automatsikringer. Test jordfeilbryter årlig ved å trykke på knapp for dette.

Vi ber alle gå igjennom egenkontrollskjemaet som følger vedlagt.

Snømåking og strøing
Styret henstiller til beboerne om ved behov å ta i et tak for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.

Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (der dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling.

Rodekontaker
Da er listen med rodekontakter komplett. Telefonnummer er også oppdatert.

Område

Rodekontakt

Adresse

Telefon

Rode 1: Haugerudvn. 1-41

Erik Berntzen

H.v. 23

915 42 048

Rode 2: Haugerudvn.43-63

Hanna Borge

H.v. 55

99738283

Rode 3: Larsbråtvn. 1-15

Tefvik Karagülle

Lbv.  9

917 23 172

Rode 4: Larsbråtvn 2-28

Rune Bjørn Ekberg

Lbv. 16

974 09 008

Rode 5: Larsbråtvn. 17-53

Are Hovland Nielsen

Lbv. 45

928 70 295

Rode 6: Larsbråtvn.55-101

Niels Ivar Nielsen

Lbv. 89

920 69 988

Rode 7: Larsbråtvn. 103-137

Kjetil Nygaard

Lbv.  117

913 07 578

Rode 8: Larsbråtvn. 139-171

Iwan Thomson

Lbv.  167

400 46 659

Rode 9: Larsbråtvn. 173-223

Kari Degrum

Lbv.  189

994 04 730

Rode 10: Larsbråtvn. 225-263

Thomas Dahl

Lbv.  245

928 08 774

 

Vedlegg:

1. Egenkontroll av elektrisk anlegg og apparater

2. Større kakediagram husleie

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, november 2018