Rundskriv 3 / 2019

Vårdugnad 14. mai
Bli med å klargjøre vårt flotte borettslaget for våren og sommeren! Oppsal Vaktmestersentral og styret kommer - kommer du?
Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert. Søppelsekker er delt ut til rodekontaktene.
Vi møtes på lekeplassene kl. 18, hvor oppgaver som gjenstår blir tildelt av rodekontaktene. For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats også før dette tidspunktet (mye arbeid utføres erfaringsvis i dagene før og før kl. 18).

Prioriterte oppgaver:
• Vi ønsker å forebygge problemer og kostnader ved å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer, bak garasjer og som tar utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år.

• De som ikke når lekeplassene til avtalt tid, kan bevege seg mot koller og lier hvor busker og grener fraktes til kontainer eller egnet sted for traktor som tar dette videre.

• På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På alle lekeplasser vil sanden bli skiftet ut. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.

• Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Ta vekk løv og grus i kantene!

På dugnadsdatoen utfører vi ikke arbeid ved eget inngangsparti mv.

Komprimatorbil 13. mai
Komprimatorbilen starter mandag 13. mai kl. 18. fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. «Rutetabell» for komprimatorbilen fulgte med i rundskriv 2/2019.

Den som vil kaste avfall må selv være tilstede.

NB: IKKE SPESIALAVFALL som f.eks. Bildekk, Batterier, Oljeprodukter, Maling, o.l.
I år som i fjor har vi samarbeid med Tomteselskapet øverst i Larsbråtveien, slik at også de kan benytte seg av ordningen.

Hensatte gjenstander på fellesområder
Det er hensatt noen private gjenstander bak garasjeanlegg 2 via a vis Stjernemyrveien. Eier du disse, eller veit hvem som eier de, ta kontakt med styret eller fjern gjenstandene snarest. Er ikke gjenstandene fjernet innen 01.06.2019 vil styret få gjenstandene fjernet. Vi har fått tilbakemelding på noe som vil bli fjernet.

Utenomhusplanen skal snart gjennomføres
Som tidligere informert skal prosjektene «Drivhusplassen» og «Byrommet» gjennomføres. Oppstart med å etablere nytt dekke på «Drivhusplassen» starter snart og er forhåpentlig ferdig ca. juli. Oppstart i «Byrommet» er forventet ca. august-september, nærmere beskjed vil bli gitt. Skisser for disse plassene vedlegges dette skriv.

Generalforsamling avholdes 20 mai på Haugerud seniorsenter.
Før årets generalforsamling inviterer styret på sosialt med pizza fra ca. kl. 17:00. Meld din interesse på sankthansfjellet@gmail.com så får vi bestilt rett antall, gi beskjed om det er spesielle behov. Generalforsamlingen starter kl. 18:00

Saker til beboermøte etter generalforsamling
Som vanlig avholdes det beboermøte etter generalforsamling.
- Elbil-ladeanlegg
- Gjennomføring av utomhusplanen
- Status rehabilitering

Fukt og Forandring
Det er avdekket stadig flere boliger med fukt, flere avfuktere er kjøpt inn. Det er ikke er ikke avdekket sopp/råte i noen boliger. Tilsyn med avfuktere skal gjennomføres ca. hvert halvår.

Rapporten «Ladeinfrastruktur for elbiler»
Rapporten fra eMobility er tilgjengelig på www.sankthansfjellet.no, beboere uten nettilgang kan ta kontakt med et styremedlem for å få rapporten på papir.

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, mai 2019

 

Vedlegg:
Skisser utomhusplanen